Quang Huân

Họa sĩ Trần Quang Huân

 • Sinh ngày 25/5/1965 tại Hải Phòng 
 • Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.
 • Hội viên hội LH VHNT Hải Phòng.
 • 1990, 1995 - Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc.
 • 1990 - Triển lãm nhóm 3 họa sĩ tại Hải Phòng.
 • 1996 - Triển lãm nhóm 2 họa sĩ tại Hà Nội.
 • 1998, 2012 - Triển lãm cá nhân tại Hà Nội.
 • 1994 - Triển lãm nhóm tại Paris, Pháp.
 • 2003, 2005 - Triển lãm cá nhân tại Hongkong.
 • Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam" năm 2006.
 • Huy chương vàng Triển lãm tranh thiếu nhi quốc tế tại Hungary 1978.
 • Giải 3 Triển lãm tranh thiếu nhi quốc tế tại Mat-cơ-va 1980.
 • Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 1991, 1993.
 • Giải 3 Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng bằng Sông Hồng 1999.

 • Trần Quang Huân mở màn cho không gian nghệ thuật mới tại L'Opéra Hanoi
  Họa sĩ Quang Huân - "Thênh thang một con đường"
Trần Quang Huân
Tháng Tám - Sơn dầu (95x195cm) 2018
(Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2018)

Trần Quang Huân - Chợ - Sơn dầu (100cm x 100cm) 2017

Trần Quang Huân - Nón - Sơn dầu (80cm x 80cm) 2017

Trần Quang Huân - Phong cảnh - Sơn dầu (100cm x 60cm)
(Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2016)

Trần Quang Huân - Duyên dáng - Sơn dầu (100cm x 80cm)
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng Bằng Sông Hồng - Hải Phòng 2016)

Trần Quang Huân - Thu - Sơn dầu (40cm x 70cm)
(Triển lãm Mỹ thuật "TAM BẠC- PHỐ VÀ SÔNG" - Hải Phòng 2015)Trần Quang Huân - Tĩnh vật - Sơn dầu (100 x 80cm)

Trần Quang Huân - Phong cảnh - Sơn dầu (100 x 80cm)

Trần Quang Huân - Ở làng nghề - Sơn dầu (100 x 80cm)

Trần Quang Huân - Cái bóng - Sơn dầu (160 x 120cm)

Trần Quang Huân - Đại gia - Sơn dầu (100 x 100cm)

Trần Quang Huân - Đọc báo - Sơn dầu (80 x 60cm)
  
Trần Quang Huân - Khuya - Sơn dầu (120 x 160cm)

Trần Quang Huân - Gia tài còn lại - Đồng, Sắt

Trần Quang Huân - Cô gái - Đồng

Trần Quang Huân - Tĩnh vật - Sơn dầu (100cm x 100cm) -2013

Trần Quang Huân - Chợ - Sơn dầu - 2012
(Triển lãm Mỹ thuật "Hôm nay và mãi mãi" - Hải Phòng 2012)

Trần Quang Huân - Chợ hoa - Sơn dầu - 2012
(Triển lãm cá nhân "Sắc thu" - Hà Nội 2012)

Trần Quang Huân - Sân khấu - Sơn dầu - 130cm x 80cm

Trần Quang Huân - Ác mộng - Sơn dầu - 179cm x 87cm
(Triển lãm cá nhân "Sắc thu" - Hà Nội 2012)

Trần Quang Huân - Bắt tép - Nhựa (h70 x 22cm)

Trần Quang Huân - Cái bóng - Nhựa
(Triển lãm cá nhân "Sắc thu" - Hà Nội 2012)

Trần Quang Huân - Say thuốc - Nhựa
(Triển lãm cá nhân "Sắc thu" - Hà Nội 2012)

Trần Quang Huân - Xỉn - Kim loại
(Triển lãm cá nhân "Sắc thu" - Hà Nội 2012)Trần Quang Huân - Chờ - Sơn dầu (80cm x 100cm)

Trần Quang Huân - Đường về - Sơn dầu (160cm x 120cm)

Trần Quang Huân - Chợ Tết - Sơn dầu (80cm x 100cm)