Trần Minh Tuấn

Nhà điêu khắc Trần Minh Tuấn
  • Sinh năm 1968
  • Cử nhân Mỹ thuật, chuyên ngành điêu khắc, Viện Đại học Mở
  • Chuyên điêu khắc đá
  • Xưởng điêu khắc đá Tuấn Thiện tại chân cầu Vàng mới, thị trấn An Lão
  • Tel: 0913016691

Trần Minh Tuấn - Chân dung đạo diễn Nguyên Hải - Đá- cao 45cm- 2002


Trần Minh Tuấn - Tiếng gọi - Đá
(Trại sáng tác Điêu khắc Quốc tế - Đồ Sơn 2007)


Trần Minh Tuấn - Tiếng gọi - Đá
(Trại sáng tác Điêu khắc Quốc tế - Đồ Sơn 2007)