Đoàn Văn Đức

Họa sĩ Đoàn Văn Đức
  • Sinh năm 1980 tại Hải Phòng
  • Cử nhân sư phạm mỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II
  • Địa chỉ: Tiên Lãng, Hải Phòng
  • ĐT: 0943 342 318
  • Facebook: Đức Văn Đoàn
Đoàn Văn Đức - Hương cuối - Sơn dầu (75cm x 90cm) 2017

Đoàn Văn Đức -       - Sơn dầu (90cm x 75cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Thu - Sơn dầu (80cm x 60cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Chuyển mùa - Sơn dầu (75cm x 90cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Phong lan - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Trước biển quê hương - Sơn dầu (65cm x 90cm) 2017Đoàn Văn Đức - Nét xưa - Sơn dầu (75cm x 90cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Tam Bạc - Sơn dầu (75cm x 90cm) 2017
Sưu tập của ông Phạm Hiếu (Hà Nội)

Đoàn Văn Đức - Trước biển - Sơn dầu (75cm x 90cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Sa Pa mùa đông - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2017
Sưu tập của ông Phạm Hiếu (Hà Nội)

Đoàn Văn Đức - Nét xưa - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2017
Sưu tập của ông Phạm Đức Thuận (Hà Nội)

Đoàn Văn Đức - Đình làng Việt - Sơn dầu (75cm x 90cm) 2017
(Sưu tập của Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Đoàn Văn Đức - Quê - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Tĩnh vật hoa (7) - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Tĩnh vật hoa (6)- Sơn dầu (70cm x 80cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Tĩnh vật hoa (5) - Sơn dầu (75cm x 90cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Tĩnh vật hoa (4) - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Tĩnh vật hoa (3) - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2017
Sưu tập của ông Phạm Hiếu (Hà Nội)

Đoàn Văn Đức - Tĩnh vật hoa (2) - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Tĩnh vật hoa (1) - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Góc phố (3) - Sơn dầu (90cm x 75cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Góc phố (2) - Sơn dầu (90cm x 75cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Góc phố (1) - Sơn dầu (75cm x 90cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Hòn Dáu - Sơn dầu (75cm x 90cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Biển mùa đông - Sơn dầu (75cm x 90cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Tĩnh vật hoa - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2017
Sưu tập của ông Phạm Hiếu (Hà Nội)

Đoàn Văn Đức - Tĩnh vật hoa - Sơn dầu (90cm x 75cm) 2017
Sưu tập của ông Trần Quốc Bình (Hà Nội)

Đoàn Văn Đức - Đông - Sơn dầu (120cm x 150cm) 2016

Đoàn Văn Đức - Biển vắng - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2016

Đoàn Văn Đức - Đê quê - Sơn dầu (120cm x 150cm) 2016

Đoàn Văn Đức - Nhịp nối - Sơn dầu (60cm x 80cm) 2016
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2016)
(Tác phẩm được giới thiệu tham dự giải thưởng của ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam)

Đoàn Văn Đức - Chồi non - Sơn dầu (81cm x 81cm) 2016

Đoàn Văn Đức - Chiều - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2016

Đoàn Văn Đức - Nắng - Sơn dầu (60cm x 80cm) 2016

Đoàn Văn Đức - Tĩnh vật - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2016

Đoàn Văn Đức - Tĩnh vật hoa - Sơn dầu (60cm x 80cm) 2016

Đoàn Văn Đức - Chân dung họa sĩ Phạm Kiên - Sơn dầu (80cm x 60cm) 2016

Đoàn Văn Đức - Tam Bạc - Sơn dầu (150cm x 150cm) - 2015
(Triển lãm mỹ thuật "TAM BẠC - PHỐ VÀ SÔNG" - Hải Phòng 2015)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!