Quang Huân

Họa sĩ Trần Quang Huân
  • Sinh ngày 25/5/1965 tại Hải Phòng
  • Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam" năm 2006
Trần Quang Huân mở màn cho không gian nghệ thuật mới tại L'Opéra HanoiHọa sĩ Quang Huân - "Thênh thang một con đường"
Trần Quang Huân - Phong cảnh - Sơn dầu (100cm x 60cm)
(Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2016)


Trần Quang Huân - Thiếu nữ  - Sơn dầu (100cm x 80cm)
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng Bằng Sông Hồng - Hải Phòng 2016)


Trần Quang Huân - Thu - Sơn dầu (40cm x 70cm)
(Triển lãm Mỹ thuật "TAM BẠC- PHỐ VÀ SÔNG" - Hải Phòng 2015)


Trần Quang Huân - Tĩnh vật - Sơn dầu (100 x 80cm)


Trần Quang Huân - Phong cảnh - Sơn dầu (100 x 80cm)


Trần Quang Huân - Ở làng nghề - Sơn dầu (100 x 80cm)
Trần Quang Huân - Gia tài còn lại - Đồng, Sắt


Trần Quang Huân - Cô gái - Đồng


Trần Quang Huân - Tĩnh vật - Sơn dầu (100cm x 100cm) -2013


Trần Quang Huân - Chợ - Sơn dầu - 2012
(Triển lãm Mỹ thuật "Hôm nay và mãi mãi" - Hải Phòng 2012)


Trần Quang Huân - Chợ hoa - Sơn dầu - 2012
(Triển lãm cá nhân "Sắc thu" - Hà Nội 2012)


Trần Quang Huân - Sân khấu - Sơn dầu - 130cm x 80cm


Trần Quang Huân - Ác mộng - Sơn dầu - 179cm x 87cm
(Triển lãm cá nhân "Sắc thu" - Hà Nội 2012)


Trần Quang Huân - Cái bóng - Nhựa
(Triển lãm cá nhân "Sắc thu" - Hà Nội 2012)


Trần Quang Huân - Say thuốc - Nhựa
(Triển lãm cá nhân "Sắc thu" - Hà Nội 2012)


Trần Quang Huân - Xỉn - Kim loại
(Triển lãm cá nhân "Sắc thu" - Hà Nội 2012)


Trần Quang Huân - Chờ - Sơn dầu (80cm x 100cm)


Trần Quang Huân - Đường về - Sơn dầu (160cm x 120cm)


Trần Quang Huân - Chợ Tết - Sơn dầu (80cm x 100cm)