Bùi Duy Hiếu

Họa sỹ Bùi Duy Hiếu
  • Sinh năm 1981 tại Thủy Nguyên, Hải Phòng
  • Hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng (2018)
  • Facebook: Bui Duy Hieu
Bùi Duy Hiếu - Nắng chiều Mai Hịch - Sơn dầu (60x80cm) 2018

Bùi Duy Hiếu - Hoàng hôn xóm núi - Sơn dầu (60x80cm) 2018

Bùi Duy Hiếu - Tĩnh vật hoa - Sơn dầu (60x80cm) 2018

Bùi Duy Hiếu - Nắng sớm Mai Châu - Sơn dầu (60x80cm) 2018

Bùi Duy Hiếu - Chiều Mai Châu - Sơn dầu (60x80cm) 2018

Bùi Duy Hiếu - Mai Châu - Sơn dầu (60x80cm) 2018

Bùi Duy Hiếu - Bên bờ ao - Sơn dầu (40cm x 60cm) 2017

Bùi Duy Hiếu - Nắng sớm - Sơn dầu (70cm x 90cm) 2017

Bùi Duy Hiếu - Chân dung - Sơn dầu (100cm x 100cm) 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!