Haiphong - Ulsan Art Exchange Exhibition 2018

Choi Byeonghwa
Cái bát (45,5x45,5cm)

Choi Sung Won
Đó (26,5x53cm)

Na Wonchan
Ký ức về Hải Phòng (Chân dung nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Tuấn)
Oil on cancas (73x53cm)Yang Heesung
Trở lại thời cổ xưa (34x24cm)

Joo Hankyeong
The sound of the grass (27x45,5cm)