Thành Đỗ

Họa sĩ Đỗ Tuấn Thành
  • Sinh năm 1987 tại Hải Phòng
  • Tốt nghiệp trường Văn Hóa Nghệ Thuật Hải Phòng 2008
  • Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng 2015, 2016
  • Triển lãm Mỹ thuật "Tam bạc phố và sông" Hải Phòng 2016
  • Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2015, 2016
  • Tham gia trại sáng tác VAS workshop 2016, Triển lãm VAS Saigon Artshow 2016
Đỗ Tuấn Thành - Hoa tháng Ba - Sơn dầu (60cm x 50cm) 2017

Đỗ Tuấn Thành - Hoa tím - Sơn dầu (60cm x 73cm) 2017

Đỗ Tuấn Thành - Tĩnh vật hoa đỏ - Sơn dầu (60cm x 65cm) 2017

Đỗ Tuấn Thành - Phố trong giấc mơ tôi - Sơn dầu (70cm x 90cm) 2017

Đỗ Tuấn Thành - Gà 2 - Sơn dầu (70cm x 73cm) 2017

Đỗ Tuấn Thành - Gà 1 - Sơn dầu (60cm x 73cm) 2017

Đỗ Tuấn Thành - Chân dung nhạc sĩ Thanh Tùng - Sơn dầu (45cm x 50cm) 2016

Đỗ Tuấn Thành - Nắng chiều - Sơn dầu (80cm x80cm) 2016
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng bằng Sông Hồng - Hải Phòng 2016)

Đỗ Tuấn Thành - Tam Bạc - Sơn dầu (80cm x 90cm) 2016

Đỗ Tuấn Thành - Sau cơn mưa - Sơn dầu (80cm x 80cm) 2016

Đỗ Tuấn Thành - Đêm - Sơn dầu (80cm x100cm) 2015
(Triển lãm Mỹ thuật "Tam Bạc - phố và sông" - Hải Phòng 2015) 

Đỗ Tuấn Thành - Chân dung nhạc sĩ Văn Cao – Sơn dầu (52cm x 52cm) – 2015
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng bằng Sông Hồng - Hà Nam 2015)


Đỗ Tuấn Thành - Bông hồng cuối mùa hạ - Sơn dầu (120cm x 100cm) - 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!