Nguyễn Phương Bắc

Họa sĩ Nguyễn Phương Bắc
  • Sinh ngày 15/8/1973 tại Hải Phòng
  • Hội viên Hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Triển lãm "Năng lượng cố đô" - Huế 2013
  • Triển lãm Mỹ thuật Hồng Bàng - Hải Phòng 2013
  • Triển lãm tranh màu nước ""Đồng chất" - TP HCM 2017
Facebook: Nguyễn Phương Bắc
Email: nguyenphuongbac73@gmail.com
Tel: 091 234 9738
Địa chỉ: Đồ Sơn, Hải Phòng

Nguyễn Phương Bắc
Gyeongbokgung, Korea - Màu nước (38x55cm) 2019

Nguyễn Phương Bắc
Nước nổi - Màu nước (38x55cm) 2018
(Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2018)

Nguyễn Phương Bắc - Nghỉ - Màu nước (38cm x 55cm) 2018

Nguyễn Phương Bắc
Tình biển (3) - Màu nước (55x75cm) 2017
(Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2017)

Nguyễn Phương Bắc
Tình biển (2) - Sơn dầu ( ) 2017

Nguyễn Phương Bắc
Quê - Màu nước (38cm x 56cm) 2017

Nguyễn Phương Bắc
Nước kém - Màu nước (38cm x 56cm) 2017

Nguyễn Phương Bắc
Quê tôi - Màu nước (38cm x 56cm) 2017

Nguyễn Phương Bắc
Tình biển - Màu nước (38cm x 56cm) 2017Nguyễn Phương Bắc
Bờ kè - Sơn dầu (60cm x 80cm) 2015
(Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2015)


Nguyễn Phương Bắc
Giao thời - Sơn dầu (60cm x 80cm) 2013
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2013)


Nguyễn Phương Bắc
Vũ điệu của biển - Sơn dầu (60cm x 80cm) 2013
(Triển lãm Mỹ thuật Hồng Bàng - Hải Phòng 2013)


Nguyễn Phương Bắc
Tam Bạc - Sơn dầu (60cm x 80cm)


Nguyễn Phương Bắc
Bãi đá - Sơn dầu (60cm x 80cm)


Nguyễn Phương Bắc
Cầu Long Biên - Sơn dầu (60cm x 80cm)

  
Nguyễn Phương Bắc
Bến - Sơn dầu (60cm x 80cm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!