Võ Long

Họa sĩ Võ Khánh Long
  • Sinh ngày 25/4/1954 tại Hải Phòng
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Tel: 0912 086 123
  • Email: hoasivolong@gmail.com
  • Website: vokhanhlong.blogspot.com  
Võ Khánh Long - Phố bên sông - Sơn dầu (50cm x 60cm) 2019

Võ Khánh Long - Tam Bạc - Sơn dầu (25cm x 30cm) 2019

Võ Khánh Long - Tĩnh vật - Sơn dầu (60cm x 50cm) 2019

Võ Khánh Long - Sang thu - Sơn dầu (90cm x 100cm) 2018

Võ Khánh Long - Phố chợ bên sông - Sơn dầu (60cm x 90cm) 2018

Võ Khánh Long - Chiều bên sông - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2018

Võ Khánh Long - Tĩnh vật - Sơn dầu (60cm x 70cm) 2018

Võ Khánh Long -  Phong cảnh - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2018

Võ Khánh Long -  Tĩnh vật - Sơn dầu (60cm x 50cm) 2018

Võ Khánh Long - Tĩnh vật - Sơn dầu (70x80cm) 2018

Võ Long - Tĩnh vật - Sơn dầu, (50x60cm) 2018

Võ Khánh Long - Phố bên sông - Sơn dầu (60cm x 90cm) 2017

Võ Khánh Long - Hồng tháng tư - Sơn dầu (80cm x 70cm) 2017

Võ Khánh Long - Phố nhà thơ - Sơn dầu (80cm x 70cm) 2016
(Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2016)

Võ Long - Hoa - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2016


Võ Long - Tam Bạc - Sơn dầu (100cm x 120cm) 2016


Võ Long - Tam Bạc xuân - Sơn dầu (40cm x 40cm) 2016


Võ Long - Hoa mùa xuâ- Sơn dầu (60cm x 40cm) 2016


Võ Long - Tĩnh vật xuâ- Sơn dầu (70cm x 80cm) 2016


Võ Long - Tam Bạc - Sơn dầu (100cm x 90cm) 2015
(Triển lãm mỹ thuật "Tam Bạc - phố và sông" - Hải Phòng 2015)


Võ Long - Phố bên sông - Sơn dầu (100cm x 80cm) 2015


Võ Long - Tam Bạc - Sơn dầu (100cm x 80cm) 2015


Võ Long - Bên h - Sơn dầu (100cm x 80cm) 2014


Võ Long - Phong cảnh Gia Minh - Sơn dầu (120cm x 110cm) 2013
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng - Nam Định 2014)


Võ Long - Phố bên sông - Sơn dầu (90cm x 80cm) 2013
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2013)


Võ Long - Tĩnh vật hoa mẫu hồng - Sơn dầu - 2013


Võ Long - Tĩnh vật hoa mẫu đơn - Sơn dầu - 2013


Võ Long - Phố - Sơn dầu - 2013


Võ Long - Tam Bạc - Sơn dầu - 2012
(Triển lãm mỹ thuật Hoa Phượng 2013)


Võ Long - Tĩnh vật hoa - Sơn dầu - 2013


Võ Long - Tam Bạc hoàng hôn - Sơn dầu - 150cm x 125cm - 2012
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng - Thái Bình 2012)Võ Long -  Phố - Sơn dầu - 80cm x 100cm
(Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng xuân 2012) 


Võ Long -  Phố - Sơn dầu - 80cm x 100cm
(Triển lãm Mỹ thuật mừng lễ hội Hoa phượng đỏ) 


Võ Long - Tam Bạc - Sơn dầu


  Võ Long - Phố - Sơn dầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!