Đặng Tiến

Họa sỹ Đặng Tiến
Email: dangtienpainter@gmail.com
           dangtienbhp@gmail.com
Tel: 0913 538 996
Website: Họa sỹ Đặng Tiến
Facebook: Đặng Tiến
Sinh ngày 25/4/1963 tại Hải Phòng
Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam
Hội viên hội Nhà báo Việt Nam
Hội viên hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng
Giải thưởng Hoa phượng đỏ năm 1990
Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm năm 1996
Giải Nhất, Triển lãm mỹ thuật khu vực đồng bằng Sông Hồng lần thứ 1 - Hải Phòng 1996
Giải thưởng Triển lãm mỹ thuật khu vực đồng bằng Sông Hồng lần thứ 2 - 1997
Giải B, Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng Sông Hồng lần thứ 21 - Hải Phòng 2016
Giải C, Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng Sông Hồng (Mở rộng) lần thứ 22 - Hải Dương 2017
Giải C, Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng Sông Hồng lần thứ 23 - Hải Phòng 2018
Triển lãm cá nhân tại Hà Nội năm 1998
Triển lãm hai họa sỹ tại Hà Nội năm 1992
Triển lãm ba họa sỹ tại Hải Phòng năm 1990
Triển lãm hai họa sỹ tại Hải phòng năm 1996
Triển lãm với họa sỹ Nguyễn Hà tại Hải phòng năm 2008
Triển lãm Mỹ thuật "Hôm nay và mãi mãi" - Hải Phòng 2012
Triển lãm Mỹ thuật "Hồng Bàng" - Hải Phòng 2013
Triển lãm Mỹ thuật "Hôm nay & Mãi mãi 2014" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt nam
Triển lãm Mỹ thuật "Hải Phòng - Thành phố của tôi" - 2015
Triển lãm Mỹ thuật "Tam Bạc - phố và sông" - Hải Phòng 2015
Triển lãm cá nhân "Tôi và thời gian" tại Eight Gallery, 8A Phùng Khắc Khoan, Q.1 - TP. HCM 2017
Đặng Tiến
Đã thấy hanh hao - Sơn dầu (180x120cm) 2018

Đặng Tiến
Sau chuyến đi biển - Sơn dầu (150x300cm) 2018

Đặng Tiến
Hoa dâu da - Sơn dầu (60x50cm) 2018

Đặng Tiến
Một chút Hà Nội - Sơn dầu (100x50cm) 2018

Đặng Tiến - Chiều ở làng Kiều Hạ - Sơn dầu (80x100cm) 2018

Đặng Tiến - Đoạn đê làng Kiều Hạ (An Dương- Hải Phòng) - Sơn dầu (100x125cm) 2018

Đặng Tiến - Cơn mưa ở Cồn Đen - Sơn dầu (82x128cm) 2018
(Sưu tập của ông Lê Quốc Minh - Hà Nội)

Đặng Tiến - Nắng Xuân Mường Hịch - Sơn dầu (100cm x 100cm) 2018
Sưu tập của ông ông Trương Nhật Quang (TP. HCM)

Đặng Tiến
Hải đường - Sơn dầu (100x80cm) 2018

Đặng Tiến
Chiều Mai Hịch - Sơn dầu (80x100cm) 2018

Đặng Tiến
Mai Châu mùa hoa xoan - Sơn dầu (80x100cm) 2018

Đặng Tiến
Tháng giêng ngoại thành - Sơn dầu (75x90cm) 2018

Đặng Tiến - Ngày Xuân ở Thủy Nguyên - Sơn dầu (75cm x 90cm) 2018

Đặng Tiến - Violet 3 - Sơn dầu (75x90cm) 2018

Đặng Tiến - Violet - Sơn dầu (75x90cm) 2018

Đặng Tiến - Chân dung họa sĩ Thành Chương - Sơn dầu (80cm x 75cm) 2018

Đặng Tiến - Sương sớm - Sơn dầu (100cm x 125cm) 2017
Sưu tập của ông ông Trương Nhật Quang (TP. HCM)

Đặng Tiến - Nắng xuân - Sơn dầu (100cm x 125cm) 2017

Đặng Tiến - Mùa hoa xoan - Sơn dầu (100cm x 120cm) 2017
(Sưu tập của bà Khuất Khải Hoàn)

Đặng Tiến - Đang là mùa Xuân - Sơn dầu (100cm x 120cm) 2017

Đặng Tiến - Cơn dông - Sơn dầu (100cm x 100cm) 2017

Đặng Tiến - Quán nước ven đường - Sơn dầu (80cm x 100cm) 2017
Sưu tập của ông ông Trương Nhật Quang (TP. HCM)

Đặng Tiến - Phong cảnh biển - Sơn dầu (120cm x 155cm) 2017
Sưu tập của ông Đặng Dương Anh

Đặng Tiến -  Biển lặng - Sơn dầu (150cm x 300cm) 2017

Đặng Tiến - Sa-lem tím - Sơn dầu (75cm x 53cm) 2017
Sưu tập của ông Đặng Dương Anh

Đặng Tiến - Con đường nhỏ - Sơn dầu (80x100cm) 2017
Sưu tập của ông Trần Quốc Khánh (Hà Nội)

Đặng Tiến - Một thoáng Hội An - Sơn dầu (60x80cm) 2017
Sưu tập của KTS Nguyễn Ngọc Tuấn (Nguyen Arc, Hải Phòng)

Đặng Tiến - Phong cảnh chiều - Sơn dầu (80x100cm) 2017
Sưu tập của ông ông Trương Nhật Quang (TP. HCM)

Đặng Tiến - Sau mưa - Sơn dầu (80x100cm) 2017

Đặng Tiến - Buổi trưa ở Minh Tân - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2017
Sưu tập của ông ông Trương Nhật Quang (TP. HCM)

Đặng Tiến - Cát Hải ngày trở trời - Sơn dầu (80x120cm) 2017
Sưu tập của ông Trần Quốc Khánh (Hà Nội)

Đặng Tiến - Buổi trưa ở bến cá Ngọc Hải - Sơn dầu (80cmx120cm) 2017

Đặng Tiến - Mùa hoa xoan - Sơn dầu (115cmx135cm) 2017
(Sưu tập của Eight Gallery, TP.HCM)

Đặng Tiến - Hoàng hôn trên sông - Sơn dầu (100cmx150cm) 2017
Sưu tập của ông Nguyễn Thiều Quang (TP.HCM)

Đặng Tiến - Nắng đảo - Sơn dầu (80cm x 120cm) 2017
Sưu tập ông Bùi Quốc Bảo, Hà Nội

Đặng Tiến - Những cây phi lao bên hồ - Sơn dầu (70cmx80cm) 2017
Sưu tập của ông Phạm Hiếu (Hà Nội)

Đặng Tiến - Chiều vàng - Sơn dầu (100cm x 150cm) 2017
Sưu tập của bà Trần Thị Thu Hiền (TP. HCM)

Đặng Tiến - Buổi sớm - Sơn dầu (148x98cm) 2017
Sưu tập của ông ông Trương Nhât Quang (TP. HCM)

Đặng Tiến - Trên mặt đầm - sơn dầu (150cm x 250cm) 2016
(Sưu tập của ông Trần Hậu Tuấn)

Đặng Tiến - Tràng Kênh, mùa cây thay lá - Sơn dầu (150cm x 300cm) 2016
(Sưu tập của ông Trần Hậu Tuấn)

Đặng Tiến - Chiều đông - Sơn dầu (80cm x 100cm) 2016
(Sưu tập của ông Trần Hậu Tuấn)

Đặng Tiến - Hàng cây bên hồ - Sơn dầu (60cmx50cm) 2016
Sưu tập của ông ông Trương Nhật Quang (TP. HCM)

Đặng Tiến - Con tàu cũ - Sơn dầu (70cm x 80cm) - 2016

Đặng Tiến - Buổi sáng Lập Lễ - Sơn dầu (85cm x 133cm) - 2016
(Sưu tập của bà Phạm Thị Thu, TP.HCM)

Đặng Tiến - Chiều Cát Hải - Sơn dầu (79cm x 129cm) 2016

Đặng Tiến - Về bến - Sơn dầu (80cm x 100cm) - 2016

Đặng Tiến - Bến cá Đoàn Xá - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2016

Đặng Tiến - Bến vắng - Sơn dầu (120x150cm) 2016
Giải C, Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng Sông Hồng (Mở rộng) lần thứ 22 - Hải Dương 2017

Đặng Tiến - Chiều trung du - Sơn dầu (80cm x 100cm) 2016
(Sưu tập của ông Trần Hậu Tuấn)Đặng Tiến - Phong cảnh mùa đông - Sơn dầu (100cm x 100cm) 2016
(Sưu tập của ông Trần Hậu Tuấn)

Đặng Tiến - Mùa cây thay lá (rừng ngập mặn Tràng Kênh, Hải Phòng)
Sơn dầu (120cm x 150cm) - 2016
(Giải B Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng Sông Hồng - Hải Phòng 2016)
Sưu tập của ông Nguyễn Thiều Quang (TP.HCM)

Đặng Tiến - Sen cạn - Sơn dầu (60cm x 50cm) - 2016

Đặng Tiến - Phong cảnh miền Trung - Sơn dầu (50cm x 60cm) - 2016
(Sưu tập của Loan Bùi)

Đặng Tiến - Sáng mùa đông - Sơn dầu (120cm x 150cm) - 2016

Đặng Tiến - Buổi trưa Hà Giang - Sơn dầu (45cm x 45cm) - 2016

Đặng Tiến - Chiều Hà Giang - Sơn dầu (120cm x 150cm) - 2016
Sưu tập ông Cao Văn Tuấn, (Văn Cao Gallery, Hải Phòng)

Đặng Tiến - Cúc đàn bà - Sơn dầu (50cm x 100cm) - 2016
(Sưu tập của ông Trần Tuấn Khanh)

Đặng Tiến - Cúc họa mi - Sơn dầu (70cm x 80cm) - 2015
(Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2015)

Đặng Tiến - Chân dung - Bột màu báo cũ (40cm x 60cm) - 2015
Sưu tập của ông Trần Quốc Khánh (Hà Nội)

Đặng Tiến - Chiều Đà Lạt - Sơn dầu (100cm x 125cm) 2015

Đặng Tiến - Hoa lục bình - Sơn dầu (85cm x 100cm) - 2015
Sưu tập của Cafe Nhân (Hàng Hành, Hà Nội)

Đặng Tiến - Một góc Tam Bạc - Sơn dầu (80cm x 100cm) - 2015
(Triển lãm Mỹ thuật "Tam Bạc - phố và sông" - Hải Phòng 2015)


Đặng Tiến - Ngày nước kém - Sơn dầu (100cm x 120cm)
(Triển lãm Mỹ thuật "Tam Bạc - phố và sông" - Hải Phòng 2015)
Sưu tập ông Nguyễn Thiều Quang, TP. Hồ Chí Minh

Đặng Tiến - Tự họa - Sơn dầu (45cm x 55cm) - 2015


Đặng Tiến - Buổi sáng yên tĩnh - Sơn dầu (70cm x 80cm) - 2014


Đặng Tiến - - Sơn dầu (100cm x 80cm) - 2014


Đặng Tiến - Tam Bạc - Sơn dầu (100cm x 80cm) - 2014


Đặng Tiến - Phong cảnh Cát Bà - Sơn dầu (100cm x 80cm) - 2014


Đặng Tiến - 


Đặng Tiến - 


Đặng Tiến - Phong cảnh ở Đà Lạt - Sơn dầu (100cm x 120cm) - 2014
(Triển lãm Mỹ thuật "Hôm nay & Mãi mãi 2014" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt nam)


Đặng Tiến - Mong một ngày nắng - Sơn dầu (120cm x 70cm) - 2014
(Triển lãm Mỹ thuật "GẶP GỠ - HẢI PHÒNG 2014" tại Bảo tàng Hải Phòng)
Sưu tập của ông Trần Quốc Khánh (Hà Nội)

Đặng Tiến - Hoa dong riềng - Sơn dầu (80cm x 100cm) - 2014
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng - Nam Định 2014)
(Sưu tập của ông Đào Toàn)


Đặng Tiến - Tĩnh vật - Sơn dầu (80cm x 100cm) - 2014


Đặng Tiến - Buổi trưa vắng - Sơn dầu (100cm x 80cm)


Đặng Tiến - Hoa dong riềng - Sơn dầu (60cm x 70cm) - 2013
(Sưu tập của ông Đào Toàn)


Đặng Tiến - Tĩnh vật - Sơn dầu (2013)


Đặng Tiến - Tĩnh vật - Sơn dầu (2013)


Đặng Tiến - Khỏa thân xanh - Sơn dầu (2013)
Sưu tập của ông Nguyễn Thiều Quang (TP.HCM)

Đặng Tiến - Khỏa thân - Sơn dầu (2013)

Đặng Tiến - Khỏa thân vàng - Sơn dầu (45cm x 60cm) 2013
Sưu tập của ông Trần Quốc Khánh (Hà Nội)

Đặng Tiến - Phố mưa - Sơn dầu (80cm x 73cm) 2013
Sưu tập ông Cao Văn Tuấn, (Văn Cao Gallery, Hải Phòng)


Đặng Tiến - Phong cảnh làng Lâm - Sơn dầu (2013)


Đặng Tiến - Phong cảnh làng Lâm - Sơn dầu (2013)


 Đặng Tiến - Phong cảnh làng Lâm - Sơn dầu (2013)


 Đặng Tiến - Phong cảnh làng Lâm - Sơn dầu (2013) Đặng Tiến - Cây gạo - Sơn dầu (125cm x 100cm) 2012


Đặng Tiến - Thu - Sơn dầu - 2012

Đặng Tiến - Chiều Việt Hải (Cát Bà) - Sơn dầu (2012)
(Sưu tập của ông Trần Tuấn Khanh)


Đặng Tiến - Chiều Việt Hải (Cát Bà) - Sơn dầu (2012)


Đặng Tiến - Thanh xuân - Sơn dầu - 2012
(Sưu tập của ông Dương Hoàng Nam)

Đặng Tiến - Tĩnh vật - Sơn dầu (2012)


Đặng Tiến - Tĩnh vật - Sơn dầu (2012)


Đặng Tiến - Cây - Sơn dầu (2012)


Đặng Tiến - Tĩnh vật - Sơn dầu (2011)


Đặng Tiến - Tĩnh vật - Sơn dầu (2011)
(Sưu tập của ông Trần Tuấn Khanh)


Đặng Tiến - Tĩnh vật - Sơn dầu (50cm x 50cm) 2009
Sưu tập của ông Nguyễn Ngọc Tuấn(Tuấn Maxim)

Đặng Tiến - Tĩnh vật - Sơn dầu (50cm x 50cm) 2009
Sưu tập của ông Nguyễn Ngọc Tuấn(Tuấn Maxim)

Đặng Tiến - Tự họa - Sơn dầu (2008)


Đặng Tiến - Tam Bạc - Sơn dầu (100x80cm) 2008
Sưu tập họa sĩ Lê Thiết Cương, Hà Nội

Đặng Tiến -  Bến Tam Bạc - Sơn dầu (2008)


Đặng Tiến - Trăng Tam Bạc - Sơn dầu (90x120cm) 2007
(Sưu tập của Trung tâm hội nghị TP Hải Phòng)

Đặng Tiến - Tam Bạc đỏ - Sơn dầu


Đặng Tiến - 


Đặng Tiến - 


Đặng Tiến - 


Đặng Tiến - 

Đặng Tiến
Chân dung Tâm - Acrylic
(Sưu tập của ông Trịnh Minh Tâm)

Đặng Tiến - 


Đặng Tiến - 

Đặng Tiến
Sơn dầu (100x120cm) 2008
(Sưu tập của ông Trần Tuấn Khanh)

Đặng Tiến - Chợ người - Sơn dầu - 2008

Đặng Tiến - Thợ may - Sơn dầu

Đặng Tiến
Cô gái - Sơn dầu - 2004
(Sưu tập của Văn Cao Gallery)

Đặng Tiến
Hoa vông - Sơn dầu - 2002
(Sưu tập của ông Dương Hoàng Nam)

Đặng Tiến
Hoa đại - Sơn dầu (50cm x 50cm) 2000
Sưu tập của KTS Nguyễn Ngọc Tuấn (Nguyen Arc, Hải Phòng)

Đặng Tiến
Hoa cỏ lau - Acrylic trên giấy (70cm x 50cm) 2000
Sưu tập của KTS Nguyễn Ngọc Tuấn (Nguyen Arc, Hải Phòng)

Đặng Tiến
Đường về - Sơn dầu (150cm x 120cm) 1997
(Sưu tập của ông Dương Hoàng Nam)

Đặng Tiến - Người thợ - Sơn dầu
(Sưu tập của Văn Cao Gallery)

Đặng Tiến - Đi câu - Sơn dầu (75cm x 90cm) 1996
Sưu tập của ông Trần Quốc Khánh (Hà Nội)

Đặng Tiến - Ra biển - Sơn dầu (103cm x 125cm) 1996
Giải Nhì (không có giải Nhất) Triển lãm mỹ thuật khu vực ĐBSH lần thứ I - Hải Phòng 1996

Đặng Tiến - Những người bắt cá đêm - Sơn dầu

Đặng Tiến - Cổng làng - Sơn nước (79cm x 55cm) 1995

Đặng Tiến - Vợ tôi - Sơn dầu (45cm x 55cm) 1992

Đặng Tiến - Gió - Sơn dầu (90cm x 110cm) 1992

Đặng Tiến - Giấc mộng - Sơn dầu (75cm x 95cm) 1992

Đặng Tiến - Phong cảnh - Bột màu (55cm x 55cm) 1991

Đặng Tiến - Tĩnh vật - Màu bột (40cm x 50cm) 1987
 • Dang Tien Painter
 • Born in 1963 in Haiphong.
 • Member of Vietnam Fine Arts Association.
 • Member of Vietnam Journalist Association.
 • Member of Haiphong Literature and Arts Union Association.
 • Personal Exhibition in Hanoi in 1998.
 • 2 artist Exhibition in Hanoi in 1992.
 • 3 artist Exhibition in Haiphong in 1990.
 • 2 artist Exhibition in Haiphong in 1996.
 • Exhibition with artist Nguyen Ha in Haiphong in 2008.
 • “Hom Nay va Mai Mai – Haiphong 2012” (“Today and Forever – Haiphong 2012”) in Haiphong in 2012.
 • “Hong Bang Arts” Exhibition in Haiphong in 2013.
 • “Hom Nay va Mai Mai – Haiphong 2014” (“Today and Forever – Haiphong 2014”) at Vietnam Fine Arts Museum.
 • “Haiphong – My City” Art Exhibition, Haiphong in 2015.
 • “Tam Bac – town and river” Art Exhibition, Haiphong in 2015.
 • Personal exhibition “Me and Time” at Eight Gallery, No. 8A Phung Khac Khoan Street, No. 1 District, Ho Chi Minh City, 2017.
 • Awarded Red Phoenix Flower Prize in 1990.
 • Awarded Nguyen BinhKhiem Prize in 1996.
 • Awarded Second Prize (no First Prize) at Red River Delta Area Arts Exhibition I in 1996.
 • Awarded a prize at Red River Delta Area Arts Exhibition II in 1997.
 • Awarded B prize at Red River Delta Area Arts Exhibition XXI in 2016.
 • Awarded C prize at Red River Delta Area Arts Exhibition XXII in 2017.

4 nhận xét:

 1. xin chuc mung hoa si da co nhieu tac pham dep!!
  Vu Trong Anh

  Trả lờiXóa
 2. Người xem23/11/13

  Họa sĩ có phong cách và xúc cảm mãnh liệt...

  Trả lờiXóa
 3. Mùa hoa xoan, Chiều đông và bức vẽ mái nhà trên triền đê rồi sẽ trở thành kinh điển. Chúc mừng họa sĩ và chúc mừng những nhà sưu tập may mắn.

  Trả lờiXóa
 4. Người xem24/8/17

  Luôn cảm thấy xúc động khi xem tranh Đặng Tiến

  Trả lờiXóa

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!