Đào Song Thắng

Họa sĩ Đào Song Thắng
Đào Song Thắng - Trừu tượng - Gò đồng - 2017

Đào Song Thắng - Số 1 - Gò đồng (60 x 100cm) 2017

Đào Song Thắng - Số 4 - Gò đồng (60 x 100cm) 2017

Đào Song Thắng - Ngóng chờ - Gò đồng (120cm x 200cm) - 2014
(Triển lãm Mỹ thuật "HÔM NAY & MÃI MÃI 2014" - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)

Đào Song Thắng - Tuổi thanh xuân - Gò đồng (70cm x 60cm) - 2014


Đào Song Thắng - Tuổi xuân - Gò đồng (70cm x 80cm) - 2014


Đào Song Thắng - Lời cầu hôn - Gò nhôm (120cm x 120cm) - 2013
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2013)


(Triển lãm Mỹ thuật Hồng Bàng - Hải Phòng 2013)


Đào Song Thắng - E ấp - Gò đồng (70 x 80cm) 2013
(Triển lãm Mỹ thuật Hồng Bàng - Hải Phòng 2013)

Đào Song Thắng - Tự họa - Gò đồng (2013)
Đào Song Thắng - Vĩ cầm - Gò đông (60x70cm)Đào Song Thắng - Nude - Gò đồng (110cm x 60cm) 2012

Đào Song Thắng - Cello - Gò đồng (70cm x 60cm) 2012

Đào Song Thắng - Đường phượng bay - Gò nhôm (220cm x 120cm) 2012
(Triển lãm Nhiếp ảnh, Mỹ thuật Hoa phượng - Hải Phòng 2013)
Sưu tập của ông Dương Hoàng Nam

Đào Song Thắng - Tự họa - Gò nhôm (100 x 70cm) 2012
(Triển lãm Mỹ thuật "Hôm nay và mãi mãi" - Hải Phòng 2012)


Đào Song Thắng - Hạnh phúc - Gò đồng - (200cm x 100cm) - 2012
(Triển lãm Mỹ thuật "Hôm nay và mãi mãi" - Hải Phòng 2012)


Đào Song Thắng - Nội tại - Gò đồng - (70cm x 60cm) - 2012
(Triển lãm Mỹ thuật "Hôm nay và mãi mãi" - Hải Phòng 2012)


Đào Song Thắng - Tuổi thanh xuân - Gò đồng


Đào Song Thắng - Tuổi thanh xuân - Gò đồng - 240cm x 90cm - 2012
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng 2012)

1 nhận xét:

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!