Nguyễn Trung Dũng

Họa sĩ Nguyễn Trung Dũng
 • Sinh năm 1971 tại Hải Phòng
 • Tốt nghiệp khoa Hội họa, hệ Đại học chính quy khóa 1990-1995, trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội
 • 1996: Triển lãm Philipmorit tại 42 Yết Kiêu, Hà Nội
 • 1997: Triển lãm nhóm tại 43 Tràng Tiền, Hà Nội
 • 1997: Triển lãm họa sĩ trẻ tại Huế
 • 1998: Triển lãm họa sĩ trẻ tại Hải Phòng
 • 2002: Triển lãm nhóm tại 43 Tràng tiền, Hà Nội
 • 2007: Triển lãm Mỹ thuật Châu Á tại Malaixia
 • 2008: Triển lãm Asean Art link tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
 • 2012: Triển lãm mỹ thuật "Hôm nay và mãi mãi" tại Hải Phòng
 • 2017: Phượng - The contemporary art nude tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Tác phẩm của Nguyễn Trung Dũng

Tác phẩm của Nguyễn Trung Dũng

Tác phẩm của Nguyễn Trung Dũng

Nguyễn Trung Dũng - Mùa thu - Acrylic (60cm x 90cm)

Ngẫu hứng 2 - Mực trên giấy (54cm x 38cm) - 2012


Gió - Mực trên giấy (54cm x 38cm) - 2012


Ngẫu hứng 1 - Mực trên giấy (54cm x 38cm) - 2012


Cơn lốc - Mực trên giấy (54cm x 38cm) - 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!