Phượng - The contemporary art nude

Trân trọng kính mời các nghệ sĩ và quý vị yêu mến nghệ thuật tới dự lễ khai mạc triển lãm PHƯỢNG" 
Triển lãm 37 tác phẩm (tranh, tượng) chuyên đề "Nude" của 14 nghệ sĩ Hải Phòng sống và làm việc tại Hà Nội.
Thời gian: 17h00', Thứ Tư 12/7/2017
Địa điểm: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội)
Triển lãm mở cửa tự do từ 12 đến 18/7/2017.
Các nghệ sĩ tham dự: ĐINH QUÂN (1964), TRẦN TUẤN (1961), VŨ THANH NGHỊ (1972), NGUYỄN NGỌC DÂN (1972), NGUYỄN TRUNG DŨNG (1971), VŨ THỤY (1971), ĐÀO XUÂN MẠNH, NGUYỄN ĐÌNH HỢP (1975), BÙI TRỌNG DƯ (1976), BÙI VIẾT ĐOÀN (1976), PHAN TUẤN (1981), NGUYỄN THỊ THỦY, ĐOÀN VĂN TỚI (1989)
Bấm vào liên kết sau để tham gia sự kiện trên Facebook: "PHƯỢNG" 
Dưới đây là hình ảnh đầy đủ các tác phẩm tại triển lãm:
Bùi Viết Đoàn - Kinh trập - Gốm (Nhóm 9 tượng nude, kích thước đa dạng) 2017

Bùi Viết Đoàn - Kinh trập - Gốm (Chi tiết 1)

Đoàn Văn Tới - Nhóm tác phẩm "Tắm" - Acrylic

Đoàn Văn Tới - "Tắm 1" - Acrylic (20x30cm) 2017

Đoàn Văn Tới - "Tắm 2" - Acrylic (30x50cm) 2017

Đoàn Văn Tới - "Tắm 3" - Acrylic (30x50cm) 2017

Đoàn Văn Tới - "Tắm 4" - Acrylic (20x30cm) 2017

Đoàn Văn Tới - "Tắm 5" - Acrylic (20x30cm) 2017


Bùi Trọng Dư - Nude - Sơn mài (D 60cm) 2017

Bùi Trọng Dư - Nude ngồi - Sơn mài (D 60cm) 2017

Bùi Trọng Dư - Chuyện đêm hè - Sơn mài (80cm x 100cm) 2017

Tác phẩm của Đinh Quân
Tác phẩm của Đinh Quân

Tác phẩm của Đinh Quân

Trần Tuấn - Rạng đông - Sơn dầu (150x200cm) 2017

Trần Tuấn - Cơn gió - Sơn dầu (150x200cm) 2017

Vũ Thụy - Đứng trước biển - Sơn mài (100cm x 100cm) 2017

Vũ Thụy - Tắm - Sơn dầu (70cm x 150cm) 2017

Vũ Thụy - Biển và em - Sơn dầu (70cm x 150cm) 2017

Phan Quang Tuấn - Hoa nắng 3 - Sơn mài (90x140cm) 2017

Phan Quang Tuấn - Hoa nắng 2 - Sơn mài (65x150cm) 2017

Nguyễn Đình Hợp - Giấc ngủ trưa hè - Sơn dầu (100x140cm) 2017

Nguyễn Đình Hợp - Những quả lê - Sơn dầu (100x80cm) 2017

Nguyễn Đình Hợp - Cô gái trong mưa - Sơn dầu (100x80cm) 2017

Tác phẩm của Nguyễn Thị Thủy

Tác phẩm của Nguyễn Thị Thủy

Vũ Thanh Nghị - Sen và Trăng 1 - Sơn dầu (80x110cm) 2017

Vũ Thanh Nghị - Sen và Trăng 2 - Sơn dầu (80x110cm) 2017

Vũ Thanh Nghị - Sen và Trăng 3 - Sơn dầu (80x110cm) 2017

Nguyễn Ngọc Dân - Nude 2 - Sơn dầu (80x80cm) 2017

Nguyễn Ngọc Dân - Nude 1 - Sơn dầu (80x80cm) 2017

Nguyễn Ngọc Dân - Bên đàn - Sơn dầu (80x100cm) 2017

Nguyễn Quốc Thắng - Làm muộn - Acrylic (120x90cm) 2017

Nguyễn Quốc Thắng - Sắc hồng - Acrylic (90x60cm) 2017

Nguyễn Quốc Thắng - Gột rửa - Acrylic (120x90cm) 2017

Tác phẩm của Nguyễn Trung Dũng

Tác phẩm của Nguyễn Trung Dũng

Tác phẩm của Nguyễn Trung Dũng

Tác phẩm của Đào Xuân Mạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!