"ĐÔNG VỀ" - Triển lãm cá nhân của họa sỹ Đoàn Văn Đức


"ĐÔNG VỀ" - Triển lãm cá nhân lần đầu tiên của họa sỹ Đoàn Văn Đức.
Triển lãm trưng bày 23 bức tranh sơn dầu chủ đề về phong cảnh và tĩnh vật vẽ năm 2017.
Triển lãm kéo dài từ 19/11 đến 30/11/2017 tại Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng (19 Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng).

Sinh 1980 tại Hải Phòng.
Cử nhân Mỹ thuật.
Tham gia triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng từ 2002 đến nay.
Tham gia triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng Bằng Sông Hồng năm 2015, 2016, 2017.
Triển lãm Mỹ thuật “Tam Bạc - Phố và sông”, Hải Phòng 2015.
Trại sáng tác Mỹ thuật VAS, TP. Hồ Chí Minh 2016.
Triển lãm “Bạn vẽ tôi vẽ”, Hà Nội 2016.
Triển lãm nhóm 4 họa sỹ “Thu gặp gỡ”, Hà Nội 2017.
Triển lãm cá nhân “Đông về”, Hải Phòng 2017.
Có nhiều tranh trong các sưu tập cá nhân trong và ngoài nước.
Có tranh sưu tập của Bộ ngoại giao Việt Nam.

Born 1980 in Haiphong.
Bachelor of Fine Arts.
Participated in Hai Phong Fine Art Exhibition from 2002.
Red River Delta Area Arts Exhibition in 2015, 2016, 2017.
“Tam Bac - town and river” Art Exhibition in Haiphong 2015. 
VAS Saigon 2016 Art Exhibition.
“Bạn vẽ tôi vẽ” Art Exhibition in Hanoi 2016.
“Thu gặp gỡ” Art Exhibition in Hanoi 2017.
There are many paintings in the Personal art collections.
There are paintings in Art collections of the Vietnam's foreign ministry.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!