Trần Tuấn

Họa sĩ Trần Tuấn
(Trần Quốc Tuấn)
 • Sinh ngày 25/10/1961 tại Hải Phòng
 • Tốt nghiệp trường đại học Mỹ thuật Hà Nội
 • Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam
 • 1997: Triển lãm cá nhân lần thứ nhất "Một chặng đường hội họa" tại 29 Hàng Bài, Hà Nội.
 • 2000: Triển lãm cá nhân lần thứ hai tại TP Hồ Chí Minh
 • 2000: Triển lãm cá nhân lần thứ ba "Tranh chân dung" tại Hà Nội
 • 2006: Triển lãm cá nhân lần thứ tư "Chiều đỏ" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
 • 2007: Triển lãm cá nhân lần thứ năm "Niềm vui sống" tại Viet art center, Hà Nội
 • 2011: Triển lãm cá nhân lần thứ sáu "Nhân gian" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
 • 2005, 2010: Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc
 • 2012: Triển lãm Mỹ thuật "Hôm nay và mãi mãi" tại Hải Phòng
 • 2013: Triển lãm “Bright light Big city” tại Anh Quốc
 • 2013:Triển lãm Mỹ thuật "Hồng Bàng" tại Hải Phòng
 • 2014: Triển lãm Mỹ thuật "Gặp gỡ" tại Bảo tàng Hải Phòng
 • 2014: Triển lãm Mỹ thuật "HÔM NAY & MÃI MÃI 2014" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
 • Phượng - The contemporary art nude - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 2017
Facebook: Tran Tuan
Tel: 0912 107 987

Trần Tuấn - Rạng đông - Sơn dầu (150x200cm) 2017
(Phượng - The contemporary art nude - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 2017)

Trần Tuấn - Cơn gió - Sơn dầu (150x200cm) 2017
(Phượng - The contemporary art nude - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 2017)
Trần Tuấn - Cơn mưa vàng - Sơn dầu (200cm x 146cm), 2014
(Triển lãm Mỹ thuật "HÔM NAY & MÃI MÃI 2014" - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)

Trần Tuấn - Nỗi sợ chiến tranh - Sơn dầu (160cm x 200cm)
(Triển lãm Mỹ thuật "Gặp gỡ" - Bảo tàng Hải Phòng 2014)

Trần Tuấn -  - Sơn dầu (100cm x 100cm) 2012


Trần Tuấn - Ánh nước - Sơn dầu (100cm x 100cm)


Trần Tuấn - Thành phố Hà Nội của tôi - Sơn dầu (40cm x 54cm) - 2009
(Đứng thứ ba trong 10 tác phẩm xuất sắc của cuộc thi “Bright light Big city” do Saatchi Gallery Anh Quốc tổ chức năm 2013)

Trần Tuấn - Portrait of old man - Sơn dầu (50cm x 65cm) - 2012


Trần Tuấn - BLUE SUNLIGHT - Sơn dầu (100cm x 100cm) 2011

Trần Tuấn - Tự họa - Sơn dầu (65cm x 50cm) 2012

Trần Tuấn - Mắt xanh - Sơn dầu (146cm x 115cm) 2011

Trần Tuấn - Fragility - Sơn dầu (100cm x 80cm) 2008

Trần Tuấn - Con chuồn chuồn - Sơn dầu (100cm x 100cm)

Trần Tuấn - Niềm vui cuộc sống - Sơn dầu 200cm x 150cm)

Trần Tuấn - Truyền thuyết loài chim - Sơn dầu (100cm x 100cm)

Trần Tuấn - Phượng múa - Sơn dầu (100cm x 100cm)

Trần Tuấn - Nắng trong thôn - Sơn dầu (100cm x 100cm)

Trần Tuấn - Mưa mùa đông - Sơn dầu (47x70cm)

Trần Tuấn - Tự họa - Sơn dầu (100cm x 100cm) - 2009


Trần Tuấn - Tự họa - Sơn dầu (27cm x 36cm)


Trần Tuấn - Nụ cười - Sơn dầu (440cm x 200cm)Trần Tuấn - Tồn tại hay không tồn tại? - Sơn dầu (440cm x 200cm)Trần Tuấn - Nỗi sợ- Sơn dầu (440cm x 200cm)


Trần Tuấn - Chúng ta là ai? - Sơn dầu (440cm x 200cm)


Trần Tuấn - Chúng ta đi về đâu? - Sơn dầu (440cm x 200cm)


Trần Tuấn - Chúng ta từ đâu đến? - Sơn dầu (440cm x 200cm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!