Bùi Trọng Dư

Họa sĩ Bùi Trọng Dư
Sinh ngày 3/9/1976 tại Hải Phòng
 • 1997: Tốt nghiệp Trường CĐSP Nhạc Họa trung ương
 • 2002: Tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội
 • 2002 Triển lãm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội tại 45 Tràng Tiền, Hà Nội
 • 2005 Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc
 • 2007 Triển lãm về nghệ thuật VN tại Trường trung học Luois Guilluox,thành phố Rennes,Cộng hòa Pháp
 • 2009  “LONG BIEN Festival”
 • 2010  Triển lãm CLB Nghệ sĩ trẻ Hà Nội tại 16 Ngô Quyền, Hà Nội
 • 2011  Triển lãm “NĂNG LƯỢNG” tại 16 Ngô Quyền, Hà Nội
 • 2011  Triển lãm “Openlacquer” tại Hampden Gallery,Amherst,Massachusetts,Mỹ
 • 2011  Festival Mỹ thuật trẻ 2011 tại Vân Hồ, Hà Nội
 • 2012  Triển lãm Mỹ thuật "Hôm nay & Mãi mãi" tại Hải Phòng
 • 2013  Triển lãm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội tại 16 Ngô Quyền, Hà Nội
 • 2014  Triển lãm Mỹ thuật "Hôm nay & Mãi mãi" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
 • 2015  Triển lãm Mỹ thuật "HẢI PHÒNG - THÀNH PHỐ CỦA TÔI" tại Hải Phòng
 • 2017  Phượng - The contemporary art nude - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Tel: 0912142629, 0906241166
Email ; btduartist@gmail.com
Facebook: Bui Trong Du

Bùi Trọng Dư - Mùa hè - Sơn mài (40cm x 60cm) 2018

Bùi Trọng Dư - - Sơn mài (60cm x 40cm) 2018

Bùi Trọng Dư - Giao mùa - Sơn mài (50cm x 40cm) 2018

Bùi Trọng Dư - Phong cảnh nông thôn 5 - Sơn mài (80cm x 180cm) 2018

Bùi Trọng Dư - Hương sen - Sơn mài (30cm x 40cm) 2018

Bùi Trọng Dư - Đời sen - Sơn mài (30cm x 40cm) 2018

Bùi Trọng Dư - Nude - Sơn mài (D 60cm) 2017
Phượng - The contemporary art nude - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 2017

Bùi Trọng Dư - Nude ngồi - Sơn mài (D 60cm) 2017
Phượng - The contemporary art nude - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 2017

Bùi Trọng Dư - Chuyện đêm hè - Sơn mài (80cm x 100cm) 2017
Phượng - The contemporary art nude - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 2017

Bùi Trọng Dư - Hoài niệm một buổi chiều - Sơn mài (60cm x 80cm) 2017

Bùi Trọng Dư - Thiếu nữ và đàn nguyệt - Sơn mài (60cm x 40cm) 2016
(Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2016)

Bùi Trọng Dư - Hai chị em - Sơn mài (80cm x 80cm) 2016

Bùi Trọng Dư - Nude - Sơn mài (80cm x 80cm) 2016

Bùi Trọng Dư - Tuổi thơ - Sơn mài (60cm x 80cm) 2016

Bùi Trọng Dư - Phong cảnh với đầm sen - Sơn mài (80cm x 180cm) 2016

Bùi Trọng Dư - Sen xanh - Sơn mài (80cm x 80cm) - 2016

Bùi Trọng Dư - Phong cảnh nông thôn - Sơn mài (80cm x 100cm) 2016

Bùi Trọng Dư - Mùa hè - Sơn mài (80cm x 100cm) 2015

Bùi Trọng Dư - Bài ca sông núi - Sơn mài (80cm x 120cm) - 2015

Bùi Trọng Dư - Ca trù - Sơn mài (120cm x 120cm) - 2015

Bùi Trọng Dư - Nghệ sĩ - Sơn mài (60cm x 100cm) - 2015

Bùi Trọng Dư - Khúc ca mùa hạ - Sơn mài (60cm x 80cm) 2015

Bùi Trọng Dư - Góc cảnh ở Cổ Am - Sơn dầu (80cm x 100cm) - 2014
(Triển lãm Mỹ thuật "HẢI PHÒNG - THÀNH PHỐ CỦA TÔI" 2015)

Bùi Trọng Dư - Rừng sú Nam Hải - Sơn dầu (80cm x 100cm) - 2014
(Triển lãm Mỹ thuật "HẢI PHÒNG - THÀNH PHỐ CỦA TÔI" 2015)

Bùi Trọng Dư - Chiều Đồ Sơn - Sơn dầu (80cm x 100cm) - 2014
(Triển lãm Mỹ thuật "HẢI PHÒNG - THÀNH PHỐ CỦA TÔI" 2015)

Bùi Trọng Dư - Tài tử, Giai nhân - Sơn mài (90cm x 120cm) - 2014
(Triển lãm Mỹ thuật "Hôm nay & Mãi mãi 2014" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)

Bùi Trọng Dư - Những nàng thơ - Sơn mài (80cm x 120cm) - 2014

Bùi Trọng Dư - Phố mới - Sơn mài (80cm x 120cm) - 2014

Bùi Trọng Dư - Xuống chợ - Sơn mài (80cm x 80cm) 2014

Bùi Trọng Dư - Nude - Sơn mài (80cm x 60cm) - 2013
(Giải Ba, Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2014)

Bùi Trọng Dư - Nude - Sơn mài (60cm x 60cm) - 2013

Bùi Trọng Dư - Hai thiếu nữ với chim và cá - Sơn mài (100cm x 100cm) 2013

Bùi Trọng Dư - Giấc mơ trưa - Sơn mài (60cm x 80cm) 2013

Bùi Trọng Dư - - Sơn mài ( ) - 2012

Bùi Trọng Dư - Tình yêu - Sơn mài (80cm x 80cm) 2012

Bùi Trọng Dư - - Sơn mài (50cm x 60cm) 2012

Bùi Trọng Dư - Hòa ca - Sơn mài (100cm x 100cm) 2011

Bùi Trọng Dư - Tiễn ông Táo - Sơn mài (90x120cm) 2010

Bùi Trọng Dư - Phong cảnh nông thôn - Sơn mài - 150cm x 100cm

Bùi Trọng Dư - Ao sen - Sơn mài - 100cm x 70cm


Bùi Trọng Dư - 


Bùi Trọng Dư - 


Bùi Trọng Dư - 


Bùi Trọng Dư - 


Bùi Trọng Dư - Nude 3 - Sơn mài (90cm x 45cm) 2011


Bùi Trọng Dư - Nude 2 - Sơn mài (90cm x 45cm) 2011


Bùi Trọng Dư - Nude 1 - Sơn mài (90cm x 45cm) 2011


Bùi Trọng Dư - Cuộc sống - Tổng hợp (190cm x 122cm) - 2011


Bùi Trọng Dư - Chợ - Tổng hợp (122cm x 148cm) - 2011


Bùi Trọng Dư - Cảm xúc - Sơn mài (45cm x 90cm) 2010

Bùi Trọng Dư - Tiếng tơ - Sơn mài (90cm x 45cm) 2010

Bùi Trọng Dư - Hoài niệm phố - Sơn mài (60cm x 80cm) 2010

Bùi Trọng Dư - Những người đánh dậm 3 - Sơn mài (90x120) 2009

Bùi Trọng Dư - Những người đánh dậm 2 - Sơn mài (90x120) 2007

Bùi Trọng Dư - Bài ca quê hương đất nước - Sơn mài (80cm x 120cm) - 2007

Bùi Trọng Dư - Bài ca nhan sắc - Sơn mài (60cm x 90cm) - 2007

Bùi Trọng Dư - Mùa Hạ của tôi -Sơn mài (80cm x 120cm)

Bùi Trọng Dư - Ngày đẹp trên cầu Long Biên - Sơn dầu (120x120cm) 2009


Bùi Trọng Dư - Bùi Trọng Dư - (2010)


Bùi Trọng Dư - (2010)


Bùi Trọng Dư - (2010)


Bùi Trọng Dư - (2010)


Bùi Trọng Dư - (2007)


Bùi Trọng Dư -  2008


Bùi Trọng Dư -  (2007)


Bùi Trọng Dư - 


Bùi Trọng Dư - Chân dung (2003)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!