Bùi Văn Lãng

Nhà điêu khắc Bùi Văn Lãng
  • Sinh năm1958 tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng
  • Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng 
  • Giải thưởng hội Nghệ sĩ tạo hình Việt Nam năm 1994
  • Giải thưởng triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng năm 1996, 2000, 2011
  • Giải thưởng Hoa phượng đỏ năm 1989, 1991
  • Giải thưởng văn nghệ Nguyễn Bỉnh Khiêm năm 1994, 1997
  • ĐT: 0904 278 371
Bùi Văn Lãng - Em bé chăn vịt ngủ quên - Composit (70x120x120cm) 2016
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng bằng Sông Hồng - Hải Phòng 2016)


Bùi Văn Lãng - Nhịp sống - Composit (H 100cm)


Bùi Văn Lãng - Thị Mầu lên chùa - Composit (H 100cm)


Bùi Văn Lãng - Múa rối - Composit
(Giải A Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng bằng Sông Hồng -  Hải Phòng 2011)


Bùi Văn Lãng - Xuân trên núi - Gỗ cao 190cm


Bùi Văn Lãng - Giã gạo - Gỗ