Lê Văn Lương

Họa sĩ Lê Văn Lương
  • Sinh năm 1974 tại Hải Phòng
  • Cử nhân nghệ thuật
    Chuyên ngành sư phạm mỹ thuật, trường Cao đẳng sư phạm Nhạc Họa TƯ
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Tel: 0904 387 341
  • Email: leluong1974@gmail.com
Lê Văn Lương - Mây Tam Đảo - Sơn dầu (60x80cm) 2018

Lê Văn Lương - Bình yên - Sơn dầu (80x100cm) 2018

Lê Văn Lương - Phong cảnh - Sơn dầu (60x80cm) 2018

Lê Văn Lương - Tháng ba - Sơn dầu (60x80cm) 2018

Lê Văn Lương - Đông về - Sơn dầu (80cm x 100cm) 2017

Lê Văn Lương
Phong cảnh - Sơn dầu (80x100cm) 2017

Lê Văn Lương - Con đường xưa - Sơn dầu (80x100cm) 2017

Lê Văn Lương - Hoa - Sơn dầu (80x60cm) 2017

Lê Văn Lương - Cánh đồng hoa tím - Sơn dầu (80x100cm) 2017

Lê Văn Lương - Phố - Sơn dầu (80x110cm) 2017

Lê Văn Lương - Cuối thu - Sơn dầu (80x100cm) 2016

Lê Văn Lương - Ngóng - Sơn dầu ( ) 2016

Lê Văn Lương - Hoa - Sơn dầu (60x80cm) 2016

Lê Văn Lương - Ngõ - Sơn dầu (80x100cm) 2016

Lê Văn Lương - Bến - Sơn dầu (60cm x 80cm) - 2016

Lê Văn Lương - Lạc bầy - Sơn dầu (60cm x 80cm) - 2016


Lê Văn Lương - Bình yên - Sơn dầu (60cm x 80cm) - 2016


Lê Văn Lương - Cá về - Sơn dầu  (60cm x 80cm) - 2016


Lê Văn Lương - Đàn bò - Sơn dầu  (60cm x 80cm) - 2015


Lê Văn Lương - Người và chim - Sơn dầu (70cm x 90cm) - 2015
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng - Hà Nam 2015)

Lê Văn Lương - Hoa - Sơn dầu (70x90cm) 2014

Lê Văn Lương - Mưu sinh - Sơn dầu (70cm x 90cm) - 2014
(Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng - Thành phố của tôi, 2015)

Lê Văn Lương - Chiều xuống - Sơn dầu (60cm x 80cm) - 2014
(Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2014)

Lê Văn Lương - Bến cũ - Sơn dầu (80cm x 100cm) - 2013
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2013)


Lê Văn Lương - Chợ làng biển - Sơn dầu (70cm x 90cm) - 2012
(Giải Khuyến khích cuộc thi Nhiếp ảnh, Mỹ thuật về đề tài Hoa phượng và thành phố Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2013)


Lê Văn Lương - Chợ quê - Sơn dầu (60cm x 80cm) - 2012


Lê Văn Lương - Xuống núi - Sơn dầu  (100cm x 120cm) - 2012
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng 2012)Lê Văn Lương - Cát Bà- Sơn dầu (100cm x 120cm) - 2012


 Lê Văn Lương - Góc quê - bột màu (60cm x 80cm)


Lê Văn Lương - Cái ch - Sơn dầu (60cm x 80cm)