Nguyễn Quốc Thắng

 
Họa sĩ Quốc Thắng
(Nguyễn Quốc Thắng)
 • Sinh ngày 18/3/1976 tại Hải Phòng
 • Cử nhân mỹ thuật (Trường Đại học Mỹ thuật Hà nội)
 • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
 • 2012: Triển lãm Mỹ thuật "Hôm nay và mãi mãi" tại Hải Phòng
 • 2013: Triển lãm Nhiếp ảnh, Mỹ thuật về đề tài Hoa phượng và TP Hoa phượng đỏ tại Hải Phòng
 • 2013: Triển lãm Mỹ thuật "Hồng Bàng" tại Hải Phòng
 • 2013: Triển lãm Mỹ thuật tại đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội
 • 2013: Triển lãm mỹ thuật "Nắng đông" cùng họa sĩ Ngô Bình Nhi tại Hải Phòng
 • 2014: Triển lãm Mỹ thuật "Gặp gỡ" tại Bảo tàng Hải Phòng
 • 2014: Triển lãm Mỹ thuật "Hôm nay và mãi mãi" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
 • 2017: "Phượng" - The contemporary art nude tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Facebook: Thang Nguyen Quoc
Email: quocthang76hp@yahoo.com
Tel: 0904 354 136

Quốc Thắng - Tĩnh vật - Acrylic (40cm x 50cm) 2018

Quốc Thắng - Phong cảnh - Sơn dầu (50cm x 70cm) 2018

Quốc Thắng - Sớm mai - Sơn dầu (40cm x 70cm) 2017

Nguyễn Quốc Thắng - Làm muộn - Acrylic (120x90cm) 2017
("Phượng" - The contemporary art nude - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 2017)

Nguyễn Quốc Thắng - Sắc hồng - Acrylic (90x60cm) 2017
("Phượng" - The contemporary art nude - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 2017)
 

Nguyễn Quốc Thắng - Gột rửa - Acrylic (120x90cm) 2017
("Phượng" - The contemporary art nude - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 2017)

Quốc Thắng - Mọi Triết lý - Tổng hợp (100cm x 120cm) 2017

Quốc Thắng - Ngày mới - Bột màu (42cm x 57cm) 2016

Quốc Thắng - Tĩnh vật - Sơn dầu (40cm x 70cm) 2016

Quốc Thắng - Sắc đào phai - Bột màu (40cm x 55cm) 2016

Quốc Thắng - Tam Bạc một sớm mùa thu - Sơn dầu (77cm x 107cm) 2016
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2016)
(Tác phẩm được giới thiệu tham dự giải thưởng của ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam)

Quốc Thắng - Sương sớm- Sơn dầu (40cm x 70cm) 2016

Quốc Thắng - Làng quê - Sơn dầu (40cm x 70cm) 2016

Quốc Thắng - Phố cũ - Sơn dầu (132cm x 155cm)
(Triển lãm Mỹ thuật "Tam Bạc - phố và sông" - Hải Phòng 2015)

Quốc Thắng - Phong cảnh Cát Bà 1 - Sơn dầu (100cm x 120cm), 2014

Quốc Thắng - Phong cảnh Cát Bà 2 - Sơn dầu (100cm x 120cm), 2014

Quốc Thắng - Vết thời gian - Sơn dầu (100cm x 120cm), 2014
(Triển lãm Mỹ thuật "Hôm nay và mãi mãi 2014" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)

Quốc Thắng - Làng miến Cự Đà - Sơn dầu (90cm x 120cm)
(Triển lãm Mỹ thuật "Gặp gỡ" tại Bảo tàng Hải Phòng 2014)

  
Ngõ Ba Gang- Sơn dầu (80cm x 70cm) - 2013
Tĩnh vật 1- Sơn dầu (70cm x 90cm) - 2013


Tĩnh vật 2- Sơn dầu (70cm x 80cm) - 2013


Mảnh vườn còn lại - Sơn dầu - 2013
(Triển lãm tại đại sứ quán Đan Mạch - Hà Nội 2013)


Phong cảnh 1- Sơn dầu (60cm x 80cm) - 2013
(Triển lãm Mỹ thuật Hồng Bàng - Hải Phòng 2013)


Màu xanh bình yên - Acrylic (100cm x 120cm) - 2012
(Triển lãm Nhiếp ảnh, Mỹ thuật về đề tài Hoa phượng và TP Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2013)


Sắc thu - Acrylic - 2012
(Triển lãm Mỹ thuật "Hôm nay và mãi mãi - Hải Phòng 2012)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!