Phạm Minh Đức

Họa sỹ Phạm Minh Đức
(Đức Phạm)
  • Sinh ngày 17/6/1977 tại Hải Phòng.
  • Cử nhân mỹ thuật.
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng.
Email: ducphamart@yahoo.com.vn
Tel: 0904 696 286
Facebook: Đức Phạm

Đức Phạm - Vũ điệu - Sơn dầu (90x120cm) 2018

Đức Phạm - Bất tận - Sơn dầu (90x120cm) 2018

Đức Phạm - Đồi mây - Sơn dầu (90x120cm) 2018

Đức Phạm - Con hẻm /Oil on canvas /120x60cm/ 2017

Đức Phạm - Phố /Acrylic on canvas /90x100cm/ 2017

Đức Phạm - Bên kia phố / Oil on canvas /50x70cm/ 2017

Đức Phạm - Chân dung / Oil on canvas /50x70cm/ 2017

Đức Phạm - Chân dung / Sáp màu /30x40cm/ 2017

Đức Phạm - Nhật - Tổng hợp (110cm x 89cm)

Đức Phạm - Nguyêt - Tổng hợp (110cm x 89cm)
(Giải C, Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2016)

Đức Phạm - Bến đậu - Sơn dầu (150x150cm) 2016
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng bằng Sông Hồng - Hải Phòng 2016)
(Tác phẩm được giới thiệu tham dự giải thưởng của ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam)

Đức Phạm - Phù sa - Sơn dầu (100x100cm) 2016
(Triển lãm Mỹ thuật "TODAY" - Hà Nội 2016)


Đức Phạm - Chiều trên đồng - Sơn dầu (90 x 80cm) - 2015


Đức Phạm - Phố núi - Sơn dầu (90 x 80cm) - 2015


Đức Phạm - Những bức tường vôi trắng - Sơn dầu (90 x 80cm) - 2015


Đức Phạm - Đầu hạ - Sơn dầu (90cm x 70cm) - 2014
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng bằng Sông Hồng -  Nam Định 2014)


Đức Phạm - Tan chảy - Sơn dầu (120cm x 115cm), 2014
(Triển lãm Mỹ thuật "Hôm nay & Mãi mãi 2014" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)


Đức Phạm - Cảng - Sơn dầu (300cm x 122cm) - 2014


Đức Phạm - Mưa xóm chợ - Sơn dầu (80cm x 90cm) - 2014


Đức Phạm - Nắng trong vườn - Sơn dầu (70cm x 50cm) - 2014


Đức Phạm - Mùa nước cạn - Sơn dầu (80cm x 70cm) - 2014


 
Đức Phạm - Nắng muộn - Sơn dầu (120cm x 100cm) - 2014
(Triển lãm Mỹ thuật "Gặp gỡ" Bảo tàng Hải Phòng 2014)
Đức Phạm - Cầu cảng - Sơn dầu (90cm x 80cm) 2014Đức Phạm - Ngày mai hạ thủy - Sơn dầu (80cm x 80cm) 2014


Đức Phạm - Cổng chùa - Sơn dầu (90cm x 80cm) 2013


Đức Phạm - Tĩnh vật - Sơn dầu (70cm x 90cm) 2013


Đức Phạm - Vườn hoan lạc - Sơn dầu (120cm x 100cm) 2013


Đức Phạm - Kỳ nghỉ tháng thu - Sơn dầu (80cm x 60cm) 2013


Đức Phạm - Phía bên kia - Sơn dầu (60cm x 60cm) 2013


Đức Phạm - Thuyền trắng và những cánh buồm nâu - Sơn dầu (80cm x 60cm) 2013


Đức Phạm - Ba chiếc ô - Sơn dầu (90cm x 90cm) 2013


Đức Phạm - Lục - Sơn dầu (100cm x 80cm) 2013


Đức Phạm - Phơi rạ - Sơn dầu (100cm x 80cm) 2013
Sưu tập của ông Dương Hoàng Nam

Đức Phạm - Mùa gặt - Sơn dầu (80cm x 60cm) - 2013


Đức Phạm - Ngày mùa - Sơn dầu (90cm x 70cm) - 2013


Đức Phạm - Sunday - Sơn dầu (90cm x 80cm) - 2013


Đức Phạm - Bến cũ - Sơn dầu (90cm x 80cm) - 2013


Đức Phạm - Chợ trước đình - Sơn dầu (100cm x 90cm) - 2013


Đức Phạm - Mưa trên biển - Sơn dầu (80 x 90cm) - 2013


Đức Phạm - Phố mưa - Sơn dầu (120 x 100cm) - 2012


Đức Phạm - Xưởng tàu - Sơn dầu (80 x 90cm) - 2012


Đức Phạm - Tịnh - Sơn dầu (80 x 90cm) - 2012


Đức Phạm -  - Sơn dầu (80 x 90cm) - 2012


Đức Phạm - Neo đậu - Sơn dầu (80 x 90cm) - 2012


Đức Phạm - Đường phượng bay - Sơn dầu (80 x 90cm) - 2012


Đức Phạm - Tháng Năm - Sơn dầu - 90cm x 80cm - 2012
(Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2012)


Đức Phạm - Chợ trưa - Sơn dầu - (120 x 100cm) 2012
(Triển lãm Mỹ thuật "Hôm nay và mãi mãi" 2012)


Đức Phạm - Chợ hôm- Sơn dầu - (120 x 100cm) 2012
(Triển lãm Mỹ thuật "Hôm nay và mãi mãi" 2012)


Đức Phạm - Chợ mai - Sơn dầu - (120 x 100cm) 2012
(Triển lãm Mỹ thuật "Hôm nay và mãi mãi" 2012)


Đức Phạm - Heo may- Sơn dầu - (90cm x 80cm) - 2012


Đức Phạm - Ngược nắng - Sơn dầu - (80cm x 60cm) - 2012
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2013)


Đức Phạm - Phố chợ bên sông - Sơn dầu - (90cm x 80cm) - 2012
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng - Thái Bình 2012)


Đức Phạm - Cảng cá - Sơn dầu - (60cm x 50cm) - 2011
1 nhận xét:

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!