Quang Thanh

Họa sĩ Nguyễn Quang Thanh
  • Sinh năm 1971 tại Hải Phòng
  • Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.
  • Hội viên Hội Mỹ thuật Hải Phòng.
  • 2008: Triển lãm tranh Sơn dầu Việt Nam
  • 2012: Triển lãm Dogma về chân dung tự họa - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
  • 2014: Triển lãm  Mỹ thuật toàn quốc đề tài "Lực lượng vũ tranh và chiến tranh cách mạng" 
  • 2015: Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015
Quang Thanh - Tĩnh vật hoa 1 - Sơn dầu (50x60cm) 2018

Quang Thanh - Tĩnh vật hoa 2 - Sơn dầu (50x60cm) 2018

Quang Thanh - Tĩnh vật hoa 3 - Sơn dầu (50x60cm) 2018

Quang Thanh - Suối Mai Châu - Sơn dầu (50x60cm) 2018

Quang Thanh - Phong cảnh Mai Châu - Sơn dầu (50x60cm) 2018

Quang Thanh - Bên hiên /Sơn dầu /40x50cm)

Quang Thanh - Chân dung họa sĩ /Sơn dầu /30x40cm)

Quang Thanh - Tĩnh vật /Sơn dầu /40x50cm)

Quang Thanh - Tam Bạc mùa xuân /Sơn dầu /50x70cm)

Quang Thanh - Tĩnh vật - Sơn dầu (50cm x 60cm) 2016

Quang Thanh - Trăng Tam Bạc - Sơn dầu (40cm x 60cm) 2016

Quang Thanh - Nhà bên - Sơn dầu (50cm x 40cm) 2016
(Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2016)

Quang Thanh - Nắng quê hương - Sơn dầu (100cm x 120cm) 2016
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng bằng Sông Hồng - Hải Phòng 2016)

Quang Thanh - Bến thuyền - Sơn dầu (60cm x 70cm) 2016

Quang Thanh - Thời gian 1 - Sơn dầu (60cm x 80cm)
(Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015)

Quang Thanh - Thời gian 2 - Sơn dầu (80cm x 100cm)
(Triển lãm tranh sơn dầu Việt Nam 2008)

Quang Thanh - Tự họa - Sơn dầu
(Triển lãm Dogma về chân dung tự họa 2012)


Quang Thanh - Góc nhà - Sơn dầu


Quang Thanh - Tĩnh vật - Sơn dầu (60cm x 50cm) - 2013


Quang Thanh - Làng hoa - Sơn dầu


Quang Thanh - Trận đánh cuối cùng - Sơn dầu () - 2014
(Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc đề tài "Lực lượng vũ tranh và chiến tranh cách mạng" 2014)


Quang Thanh - - Sơn dầu (60cm x 50cm) - 2013


Quang Thanh - Trong xưởng - Sơn dầu (60cm x 40cm) - 2013


Quang Thanh - Bên hiên - Sơn dầu (70cm x 100cm) - 2013
(Triển lãm  Mỹ thuật Khu vực đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2013)

Quang Thanh - Góc nhà - Sơn dầu (90cm x 70cm)


Quang Thanh - Bến Tam Bạc - Sơn dầu (80cm x 70cm) - 2012
(Triển lãm Nhiếp ảnh, Mỹ thuật về đề tài Hoa phượng và TP Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2013)


Quang Thanh - Phố bên sông - Sơn dầu (100cm x 80cm) - 2012
(Triển lãm Nhiếp ảnh, Mỹ thuật về đề tài Hoa phượng và TP Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2013)


 Quang Thanh - Chợ Tam Bạc - Sơn dầu (80cm x 60cm) - 2012


Quang Thanh - Cầu Long Biên - Sơn dầu (90cm x 80cm)
Quang Thanh - Tĩnh vật - Sơn dầu - 2010Quang Thanh - Nhà - Sơn dầu (30cm x 45cm)  - 2007


Quang Thanh - Tình yêu Tam Bạc - Sơn dầu (50cm x 70cm)Quang Thanh - Thiếu nữ - Sơn dầu (60cm x 80cm) - 2012
Quang Thanh - Chân dung - Ký họa chì


Quang Thanh - Tĩnh vật - Màu bột


Quang Thanh - Hoa cúc - Màu bột (1999)


Quang Thanh - Tĩnh vật - Màu bột (1996)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!