Vũ Lê Huy

Họa sĩ Vũ Lê Huy
Sinh năm 1971 tại Hải Phòng
  • Tháng 10 năm 2003 triển lãm tại làng nghề Bát Tràng
  • Tháng 8 năm  2004. Tác phẩm gốm  ''Trăng Rằm'' đư­ợc trưng bày 3 tháng tại Bảo tàng  mỹ thuật Việt Nam (hoạ sĩ danh dự).
  • Tháng 10 năm 2004. Triển lãm gốm Việt Nam - Nhật Bản do Hiệp hội gốm Nhật Bản tại thành phố Kyoto tổ chức đoạt giải nhì với tác phẩm ''Những Chú Bé Chơi Chọi Dế".
  • Tháng 10 năm 2005 tác phẩm ''Con Rồng Cháu Tiên'' đư­ợc hiệp hội gốm Nhật Bản tại thành phố Kyoto chọn làm tác phẩm danh dự trư­ng bày tại Kyoto Nhật Bản.
  • Một số tác phẩm hội hoạ và gốm khác đư­ợc các nhà s­ưu tập trong n­ước sưu tập. 
  • Liên hệ: 090 497 6976
 Phong cảnh- Sơn mài - 90cm x 220cm


Phố Tam bạc - Sơn mài - 100cm x 240cm


Ngày mùa - Sơn mài - 100cm x 240cm


Sông quê - Sơn mài - 170cm x 220cm


Chiều về - Sơn mài - 100cm x 200cm


Làng ven đô - Sơn mài - 80cm x 150cm


Lễ hội - Sơn mài - 190cm x 220cm


Phong cảnh - Sơn mài - 100cm x 100cm


Thôn nữ và hoa sen - Sơn mài - 300cm x 120cm


Quan họ - Sơn mài - 95cm x 200cm


Nghê - Gốm - cao 35cm