Hoàng Văn Thượng

Họa sĩ Hoàng Văn Thượng

  • Sinh ngày 3 tháng 4 1990 tại Kiến Thụy, Hải Phòng
  • Cử nhân nghệ thuật
    Chuyên ngành thiết kế mỹ thuật, K29, trường đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!