Phạm Kim Hoa

Họa sĩ Phạm Kim Hoa
  • Sinh năm 1960 tại Hòn Gai, Quảng Ninh
  • Cử nhân sư phạm Mỹ thuật
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Tel: 0904 278 371

Bữa cơm chiều - Lụa


Thiếu nữ và hoa - Lụa


Mẹ con - Lụa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!