Vũ Thụy

Họa sĩ Vũ Thụy
 • Sinh năm 1971 tại Hải Phòng
 • Tốt nghiệp chuyên ngành sơn mài, hệ Đại học chính quy khóa 1992-1997, trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội
 • Triển lãm Mỹ thuật "Việt Nam - Asean" - Trung Quốc 1997
 • Triển lãm nhóm tại trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội - 1997
 • Triển lãm "Vũ Thụy - Son Lam" - Hà Nội 1997
 • Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 1995
 • Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc  2000
 • Triển lãm nhóm tại Pháp 2002
 • Triển lãm "Xanh, Đỏ và Vàng" - Hà Nội 2003
 • Triển lãm cá nhân tại Hà Nội các năm 1999, 2001, 2002, 2004. 2008
 • Triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 2012
 • Triển lãm "Hôm nay & Mãi mãi 2014" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
 • "Phượng - The contemporary art nude" - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 2017
Facebook: Vu Thuy
Tel: 0903 281 864
Vũ Thụy - Tắm - Sơn dầu (70cm x 150cm) 2017
"Phượng - The contemporary art nude" - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Vũ Thụy - Trước biển - Sơn dầu (70cm x 150cm) 2017
"Phượng - The contemporary art nude" - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Vũ Thụy - Đứng trước biển - Sơn mài (100cm x 100cm) 2017

Vũ Thụy - Trên sông Tam Bạc - Sơn mài (100cm x 80cm) - 2015
(Triển lãm mỹ thuật "TAM BẠC - PHỐ VÀ SÔNG" Hải Phòng 2015)

Vũ Thụy - Soi bóng - Sơn mài (100cm x 100cm) - 2015
(Triển lãm mỹ thuật "TAM BẠC - PHỐ VÀ SÔNG" Hải Phòng 2015)Vũ Thụy - Sen - Sơn mài (100cm x 80cm) - 2014
(Triển lãm mỹ thuật "HẢI PHÒNG - THÀNH PHỐ CỦA TÔI" 2015)

Vũ Thụy - Nắng xuân - Sơn mài (100cm x 100cm) - 2014
(Triển lãm "Hôm nay & Mãi mãi 2014" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)

Vũ Thụy - Cô gái Ê-đê 5 - Sơn mài (70cm x 70cm)


Vũ Thụy - Cô gái Gia Lai - Sơn mài (80cm x 100cm)


Vũ Thụy - Cô gái Ê-đê 4 - Sơn mài (72cm x 92cm)


Vũ Thụy -  - Sơn mài (100cm x 100cm)


Vũ Thụy -  - Sơn mài (100cm x 100cm)


Vũ Thụy -  - Sơn mài (100cm x 100cm)


Vũ Thụy -  - Sơn dầu (100cm x 100cm)


Vũ Thụy -  - Sơn dầu (100cm x 100cm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!