Thành Đỗ

Họa sĩ Đỗ Tuấn Thành
(Thành Đỗ)
  • Sinh năm 1987 tại Hải Phòng
  • Hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng (2018)
  • Tốt nghiệp trường Văn Hóa Nghệ Thuật Hải Phòng 2008
  • Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng 2015, 2016
  • Triển lãm Mỹ thuật "Tam bạc phố và sông" Hải Phòng 2016
  • Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2015, 2016, 2017
  • Tham gia trại sáng tác VAS workshop 2016, Triển lãm VAS Saigon Artshow 2016
  • Facebook: Thành Đỗ
  • Tel: 0978 078 488
Thành Đỗ - Bằng lăng cũ - Sơn dầu (50x75cm) 2019

Thành Đỗ - Ngày đông - Sơn dầu (67x100cm) 2018

Thành Đỗ - Phố - Acrylic (70x80cm) 2018

Thành Đỗ - Sông cạn - Acrylic (73x90cm) 2018

Thành Đỗ - Hoa tình nhân - Sơn dầu (60x70cm) 2018

Thành Đỗ - Phong cảnh Mai Châu 1 - Sơn dầu (70x80cm) 2018

Thành Đỗ - Phong cảnh Mai Châu 2 - Sơn dầu (70x80cm) 2018

Thành Đỗ
Ngày đông - Sơn dầu ( ) 2018

Thành Đỗ
Tĩnh vật - Sơn dầu (73x60cm) 2018

Thành Đỗ
Phố trong giấc mơ tôi 2 - Sơn dầu (80x70cm) 2017

Thành Đỗ
Sông trăng - Sơn dầu (75cm x 92cm) 2017

Thành Đỗ
Thanh khiết - Sơn dầu (40cm x 30cm) 2017

Thành Đỗ
Tĩnh vật - Sơn dầu (42cm x 38cm) 2017

Thành Đỗ
Chung cư cũ - Acrylic (90x70cm) 2017

Thành Đỗ
Giấc mơ thu - Acrylic (70x80cm) 2017
(Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2017)

Thành Đỗ
Tĩnh vật - Acrylic (60x70cm) 2017
(Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2017)

Thành Đỗ
Tĩnh vật - Acrylic (73x60cm) 2017

Thành Đỗ
Tĩnh vật - Acrylic (73x60cm) 2017

Thành Đỗ
Tĩnh vật - Acrylic (73x60cm) 2017

Thành Đỗ
Hoa tháng Ba - Sơn dầu (60cm x 50cm) 2017

Thành Đỗ
Hoa tím - Sơn dầu (60cm x 73cm) 2017

Thành Đỗ
Tĩnh vật hoa đỏ - Sơn dầu (60cm x 65cm) 2017

Thành Đỗ
Phố trong giấc mơ tôi - Sơn dầu (70cm x 90cm) 2017

Thành Đỗ
Gà 2 - Sơn dầu (70cm x 73cm) 2017

Thành Đỗ
Gà 1 - Sơn dầu (60cm x 73cm) 2017

Thành Đỗ
Chân dung nhạc sĩ Thanh Tùng - Sơn dầu (45cm x 50cm) 2016

Thành Đỗ
Nắng chiều - Sơn dầu (80cm x80cm) 2016
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng bằng Sông Hồng - Hải Phòng 2016)

Thành Đỗ
Tam Bạc - Sơn dầu (80cm x 90cm) 2016

Thành Đỗ
Sau cơn mưa - Sơn dầu (80cm x 80cm) 2016

Thành Đỗ
Đêm - Sơn dầu (80cm x100cm) 2015
(Triển lãm Mỹ thuật "Tam Bạc - phố và sông" - Hải Phòng 2015)

Thành Đỗ
Chân dung nhạc sĩ Văn Cao – Sơn dầu (52cm x 52cm) – 2015
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng bằng Sông Hồng - Hà Nam 2015)

Thành Đỗ
Bông hồng cuối mùa hạ - Sơn dầu (120cm x 100cm) - 2015

1 nhận xét:

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!