Nguyễn Nghiêm

Họa sĩ Nguyễn Nghiêm
  • Sinh năm 1950 tại Hải Phòng
  • Tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh
  • Họa sĩ hiện đang định cư tại TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Nghiêm - Xóm núi - Acrylic (60x80cm) 2018

Nguyễn Nghiêm - Trăng rừng - Acrylic (60x80cm) 2018

Nguyễn Nghiêm - Khói đồng - Acrylic (60x80cm) 2018

Nguyễn Nghiêm- NGÕ CŨ - Acrylic (80x60cm) 2018

Nguyễn Nghiêm- Phong cảnh Tây Nguyên - Acrylic (60x80cm) 2018

Nguyễn Nghiêm - Phố núi - Acrylic (60x80cm) 2018

Nguyễn Nghiêm - RỪNG CHIỀU - Acrylic (30x40cm) 2018

Nguyễn Nghiêm - SUỐI VẮNG - Acrylic (60x80cm) 2018

Nguyễn Nghiêm - Chờ đợi - Acrylic (60x80cm) 2017

Nguyễn Nghiêm - Đàn bà - Acrylic (60x80cm) 2017

Nguyễn Nghiêm - Nhà sàn bên sông - Acrylic (50x70cm) 2017

Nguyễn Nghiêm - Biển Tuy Hòa - Acrylic (60x60cm) 2017

Nguyễn Nghiêm - Ghềnh đá Dĩa (Tuy Hòa) - Sơn dầu (50x50cm) 2017

Nguyễn Nghiêm - Thiếu nữ - Sơn dầu (40x60cm) 2017

Nguyễn Nghiêm - Ghềnh đá Dĩa (Tuy Hòa) - Sơn dầu 2017

Nguyễn Nghiêm - Tự họa - Sơn dầu (30x40cm) 2017

Nguyễn Nghiêm - Tự họa - Sơn dầu

NGUYỄN NGHIÊM - Phong cảnh - Sơn dầu ( 40 x 60cm ) 2017

Nguyễn Nghiêm - Giấc nồng - Sơn dầu

NGUYỄN NGHIÊM - Tự tình - Sơn dầu (80 x 60cm)


Nguyễn Nghiêm - Phong cảnh

Nguyễn Nghiêm - MỘT MÌNH - Bột màu - 1994

Nguyễn Nghiêm - Phong cảnh - Bột màu (80x100cm) 1994)Nguyễn Nghiêm - Thiếu nữ - Bột mầu- 1992

Nguyễn Nghiêm - Nữ sinh - Bột mầu- 1992Nguyễn Nghiêm - Tĩnh vật - Bột màu


Nguyễn Nghiêm - Thiếu nữ - Bột màu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!