Vũ Thăng

Họa sĩ Vũ Thăng
 • Sinh năm 1970 tại Hải Phòng
 • Tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội 1992
 • Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam
 • 1996: Triển lãm nhóm 2 người tại 16 Ngô Quyền, Hà Nội. Tham gia triển lãm tranh sơn mài tại Bảo tàng Munster (CHLB Đức)
 • 1997: Triển lãm cá nhân tại Gallery Tràng An, Hà Nội
 • 1998: Triển lãm cá nhân tại Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh
 • 1999: Triển lãm cá nhân tại New Factory, Hà Nội
 • 2004: Triển lãm cá nhân tại Sofitel Métropole, Hà Nội
 • 2008: Triển lãm nhóm Asia Art Link tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
 • 2011: Triển lãm nhóm "Kết nối" tại Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh
 • 2012: Triển lãm các họa sĩ Hải Phòng "Hôm nay và mãi mãi" tại Hải Phòng
Email: vuthang472@gmail.com

Vũ Thăng - Người ngồi - Sơn mài (70cm x 70cm)


Vũ Thăng - Chuyển mùa - Sơn mài trên toan
(Triển lãm "Hôm nay và mãi mãi" - Hải Phòng 2012)


Vũ Thăng - Tiếng vọng - Sơn mài - 620cm x 120cm
 (Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2000)


mythuathaiphong.blogspot.com
Vũ Thăng

Vũ Thăng

Vũ Thăng

Vũ Thăng

Vũ Thăng

Vũ Thăng

Vũ Thăng

Vũ Thăng

Vũ Thăng

Vũ Thăng

mythuathaiphong.blogspot.com
Vũ Thăng

mythuathaiphong.blogspot.com
Vũ Thăng

mythuathaiphong.blogspot.com
Vũ Thăng

mythuathaiphong.blogspot.com
Vũ Thăng

mythuathaiphong.blogspot.com
Vũ Thăng

mythuathaiphong.blogspot.com
Vũ Thăng

Vũ Thăng

mythuathaiphong.blogspot.com
Vũ Thăng