Nguyễn Tiến Dũng

Họa sĩ Nguyễn Tiến Dũng
  • Sinh năm 1959 tại Hải Phòng
  • Cử nhân Mỹ thuật
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Địa chỉ: 218 Lạch Tray, Q.Ngô Quyền
  • Tel: 0914 416 927