Bùi Mạnh Hùng

Họa sĩ Bùi Mạnh Hùng
  • Sinh ngày 26/7/1961
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng 
  • Địa chỉ: 23 Tôn Đản, Q. Hồng Bàng
  • Email: manhhungtondan23@yahoo.com
  • Facebook: Manh Hung Bui
  • Tel: 0913575696
Bùi Mạnh Hùng - Giờ v - Acrylic (90cm x 120cm) 2016


Bùi Mạnh Hùng - Chân dung - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2014


Bùi Mạnh Hùng - Hoa loa kèn - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2012


Bùi Mạnh Hùng - Đồ Sơn - Sơn dầu (2012)


Bùi Mạnh Hùng - Chọi trâu - Sơn dầu (2012)


Bùi Mạnh Hùng - Tĩnh vật - Sơn dầu (2012)


Bùi Mạnh Hùng - Hoa chuối rừng - Sơn dầu (2011)


Bùi Mạnh Hùng - Hoa súng - Sơn dầu


Bùi Mạnh Hùng - Chân dung người ăn trầu - Sơn dầu


Bùi Mạnh Hùng - Chân dung - Sơn dầu (2012)


Bùi Mạnh Hùng - Tĩnh vật - Sơn dầu


Bùi Mạnh Hùng - Tam Bạc - Sơn dầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!