Nguyễn Tất Hanh

Nhà thơ - Họa sĩ Nguyễn Tất Hanh
Sinh ngày 17/2/1954 tại Hải Phòng
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Hội viên hội Nhà văn Hải Phòng
  • Tel: 0904 526490
  • Email: trangquabao@gmail.com
  • Website: Nguyễn Tất Hanh
Tất Hanh - Phong cảnh Mai Châu - Sơn dầu (60x80cm) 2018

Tất Hanh - Nắng chiều - Sơn dầu (60x80cm) 2018

Tất Hanh - Biển Miền Trung - Sơn dầu (60x80cm) 2017

Tất Hanh - Bến thuyền - Sơn dầu - 2016


Tất Hanh - Hoa loa kèn - Sơn dầu - 2013


Tất Hanh - Phong cảnh Cát Bà - Sơn dầu - 2012


Tất Hanh - Quả mùa thu - Giấy dó
(Sưu tập của Đạo diễn Nguyên Hải)


Tất Hanh - Tĩnh vật - Sơn dầu (120cm x 100cm)


Tất Hanh - Tuổi thơ - Sơn dầu


Tất Hanh - Sen - Sơn dầu


Tất Hanh - Phố núi - Sơn dầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!