Hoàng Thúy Liệu

Họa sĩ Hoàng Thúy Liệu
Sinh năm1955 tại Đồ Sơn, Hải Phòng
  • 1987: Tốt nghiệp ngành sơn mài tại trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp Hà nội
  • Làm việc tại Công ty Tem Việt Nam
  • Giải Ba cuộc thi tem 300 năm Sài Gòn
  • Giải Ba cuộc thi tem 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và nhiều giải thưởng tem khác

Bộ tem "Truyền thuyết Âu Cơ và Lạc Long Quân"Mẫu phác thảo bộ tem "Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Hải Phòng" Tem "Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Hải Phòng"


 Tem "Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Hải Phòng"

Bộ tem "Kỷ niệm 500 năm tìm ra châu Mỹ"
Bộ tem "Kỷ niệm 100 năm Nhà Bưu điện Sài Gòn (1891 - 1991)"


Tem "Kỷ niệm 100 năm Nhà Bưu điện Sài Gòn (1891 - 1991)"