Đoàn Văn Tới

Họa sĩ Đoàn Văn Tới
  • Sinh năm 1989 tại Hải Phòng
  • Cử nhân nghệ thuật, chuyên ngành hội họa, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
  • Asian youth camp 2013 in Singapore
  • Triển lãm Quốc tế Màu nước (IWS) - Hà Nội 2015
  • Có tác phẩm trong sưu tập của Bảo tàng mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.
  • ĐT: 01662 661 610
Đoàn Văn Tới - Buổi sớm ở Tĩnh Gia - Màu nước (30x56cm) 2016


Đoàn Văn Tới - Miền cát trắng - Màu nước (38x76cm) 2016


Đoàn Văn Tới - Chùa Kim Liên - Màu nước (38x56cm) 2016


Đoàn Văn Tới - Đường làng - Màu nước (56x30cm) 2016


Đoàn Văn Tới - Sau cơn mưa - Màu nước (29x42cm) 2016


Đoàn Văn Tới - Mùa hè - Màu nước (38x56cm) 2016


Đoàn Văn Tới - Hoàng hôn - Màu nước (29x42cm) 2016


Đoàn Văn Tới - Bờ biển - Màu nước (38x56cm) 2016


Đoàn Văn Tới - Cảnh quê - Màu nước (29x42cm) 2016


Đoàn Văn Tới - Một buổi sáng - Màu nước (38x56cm) 2016


Đoàn Văn Tới - Mùa hè - Màu nước (21x29cm) 2015


Đoàn Văn Tới - Phong cảnh - Màu nước (21x29cm) 2015


Đoàn Văn Tới - Xưởng đóng tàu - Màu nước (21x29cm) 2015


Đoàn Văn Tới - Biển Đồ Sơn - Màu nước (16x42,5cm) 2015


Đoàn Văn Tới - Cô Tô - Màu nước (22x40cm) 2015


Đoàn Văn Tới - Bến thuyền - Màu nước (34x51cm) 2014


Đoàn Văn Tới - Chân dung - Màu nước (42x24cm) 2014


Đoàn Văn Tới - Buổi sớm bình yên - Màu nước (50x70cm) 2014
(Triển lãm Mỹ thuật TODAY - Hà Nội 2016)


Đoàn Văn Tới - Góc vườn - Màu nước (50x70cm) 2014


Đoàn Văn Tới - Buổi chiều bình yên - Màu nước (38x56cm) 2014


Đoàn Văn Tới - Phong cảnh ở Đồ Sơn - Màu nước (38x56cm) 2014


Đoàn Văn Tới - Đồ Sơn - Màu nước (34x50cm) 2014


Đoàn Văn Tới - Xưởng đóng tàu - Màu nước (34x52cm) 2014


Đoàn Văn Tới - Bãi biển Đồ Sơn - Màu nước (40x58cm) 2014


Đoàn Văn Tới - Đồ Sơn - Màu nước (42,5x62cm) 2014


Đoàn Văn Tới - Ngày mới - Màu nước (29x42cm) 2014


Đoàn Văn Tới - Núi Tam Đảo - Màu nước (21x29cm) 2014


Đoàn Văn Tới - Biển Đồ Sơn - Màu nước (16x42,5cm) 2014


Đoàn Văn Tới - Ven sông - Màu nước (29x42cm) 2014

(Ảnh chụp các tác phẩm từ Facebook của tác giả: Đoàn Văn Tới)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!