Hà Đỉnh

Họa sĩ Hà Đỉnh
(Phạm Đình Hà)
  • Sinh năm 1952 tại Cát Hải, Hải Phòng
  • Tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội năm 1973
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Địa chỉ: 13/45 Cầu Cáp, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng
  • ĐT: 036 623 6108
Hà Đỉnh - Tam Bạc - Acrylic (75cm x 100cm) 2015

Hà Đỉnh - Bến thuyền - Acrylic (75cm x 100cm) 2013
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2013)

Hà Đỉnh - Sức sống biển đảo - Acrylic - 150cm x 100cm - 2012

Hà Đỉnh - Tùng Vịnh Cát Bà - Acrylic - 100cm x 75cm - 2012
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng - Thái Bình 2012)

Hà Đỉnh - Xưởng đóng tàu - Sơn dầu (145cm x 100cm) 2009

Hà Đỉnh - Phố bên sông - Màu bột (75cm x 50cm) 2009

Hà Đỉnh - Thành cổ Quảng Trị 1972 - Sơn dầu - 100cm x 75cm


Hà Đỉnh - Trận chiến bảo vệ cảng Cửa Việt 27/1/1973 - Sơn dầu 2006 

Hà Đỉnh - Chân dung thiếu nữ - Màu bột (40cm x 60cm) 1987

Hà Đỉnh - Tam Bạc - Màu nước (30cm x 40cm) 1985

Hà Đỉnh - Lên chùa - Màu bột (45cm x 55cm) 1980

Hà Đỉnh - Tam Bạc - Màu bột (50cm x 60cm) 1980

Hà Đỉnh - Phố bên sông - Màu bột (55cm x 60cm) 1979

Hà Đỉnh - Tùng Vịnh Cát Bà - Màu bột (40cm x 60cm) 1978

Hà Đỉnh - Chân dung Hoán mẫu - Màu bột (45cm x 60cm) 1977

Hà Đỉnh - Chân dung - Màu bột

Hà Đỉnh - Em bé Quảng Trị - Màu nước - 1973