Đoàn Hồng Lĩnh

Họa sĩ Đoàn Hồng Lĩnh
  • Sinh ngày 2/9/1961
  • Thạc sĩ Mỹ thuật, chuyên ngành đồ họa
  • Giảng viên trường Đại học Hải Phòng
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Địa chỉ: 70 Nguyễn Lương Bằng, Q. Kiến An
  • Điện thoại: 031 3690141, 090 4217543

Phiên chợ - Lụa (2014)
(Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2014)


Đoàn Hồng Lĩnh - Lựa vải - Lụa (80cm x 60cm)


Đoàn Hồng Lĩnh - Chợ vùng cao - Khắc gỗ (80cm x 60cm)


Đoàn Hồng Lĩnh - Về bản- Khắc gỗ (90cm x 70cm)


Đoàn Hồng Lĩnh - Thêu khăn - Khắc gỗ (80cm x 60cm)


Đoàn Hồng Lĩnh - Chợ thổ cẩm- Khắc gỗ (80cm x 60cm)


Đoàn Hồng Lĩnh - Những cô gái vùng cao - Khắc gỗ (80cm x 60cm)