Bùi Thị Thanh

 Họa sĩ Bùi Thị Thanh

  • Sinh ngày 21/9/1951 tại Hải Phòng
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Triển lãm nhóm 10 họa sĩ tại Hà Nội năm 1997
  • Triển lãm nhóm 3 nữ họa sĩ tại Hải Phòng năm 1999
  • Địa chỉ: 195 lô 9 Đằng Hải, Q. Hải An
Bùi Thị Thanh - Suối Xia Mai Châu - Acrylic (60x80cm) 2018

Bùi Thị Thanh - Mai Châu - Acrylic (60x80cm) 2018

Bùi Thanh - Quê hương - Acrylic (60cm x 60cm) 2017

Bùi Thanh - Đường về - Acrylic (60cm x 60cm) 2017

Bùi Thanh - Khánh Linh - Sơn dầu (80cm x 56cm) 2016
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng bằng Sông Hồng - Hải Phòng 2016)

Bùi Thị Thanh - Phong cảnh - Màu nước - 2016


Bùi Thị Thanh - Phong cảnh - Màu nước - 2016







Bùi Thị Thanh - Búp sen - Lụa - 2012
(Triển lãm Tranh của các nữ họa sĩ Hải Phòng 2012)




Bùi Thị Thanh - Đêm rằm - Lụa - 2012
(Triển lãm Tranh của các nữ họa sĩ Hải Phòng 2012)


Bùi Thị Thanh - Xẻ chia - Lụa - 70cm x 90cm
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng 2012)


 Bùi Thị Thanh - Hai chị em - Lụa


Bùi Thị Thanh - Tĩnh vật - Màu bột


Bùi Thị Thanh - Hoa thạch thảo - Màu bột (50cm x 70cm)