Sơn Trúc

Họa sĩ Sơn Trúc
(Nguyễn Thị Sơn Trúc)
  • Sinh năm 1944 tại Hải Phòng
  • Tốt nghiệp khoa hội họa hệ chính quy khóa 13 (1969 - 1974) trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam
  • Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • 1987 - 1988: Nghiên cứu mỹ thuật tại Paris (Pháp)
  • 6/1988: Triển lãm cá nhân tại Chatelet, Paris I (Pháp)
  • 8/1988: Triển lãm cá nhân tại Paris V (Pháp)
  • 11/1991: Triển lãm cá nhân tại Hà Nội
  • 9/1993: Triển lãm cá nhân tại Paris V (Pháp)
  • Có tranh được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Địa chỉ: 49 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Email: sontrucst@gmail.com
Tel: 0225 3641 837039 410 6426
Facebook: Sơn Trúc ST
Website: SonTruc Painter

Sơn Trúc - Chùa Thầy (II) - Sơn mài (120cm x 90cm)


Sơn Trúc - Hạ Long - Sơn mài (120cm x 90cm) - 2008


Sơn Trúc - Hạ Long - Sơn mài (120cm x 90cm) - 2006


Sơn Trúc - Chùa Thầy (I) - Sơn mài (120cm x 90cm) - 2005


Sơn Trúc - Tuổi tr - Sơn mài (160cm x 80cm) - 2006


Sơn Trúc - Vòng đời - Sơn mài (180cm x 80cm) - 1992


  Sơn Trúc - Trung thu (I) - Sơn mài (90cm x 120cm) -1988


 Sơn Trúc - Trẻ em chơi trăng - Sơn mài (100cm x 80cm) 1989 - 1991


 Sơn Trúc - Trung thu II (Đầu sư tử) - Sơn mài (70cm x 50cm) -1989


 Sơn Trúc - Trung thu II (Đầu sư tử) - Sơn mài (120cm x 90cm) -1990


Sơn Trúc - Vũ trụ - Sơn mài (120cm x 90cm) - 1989


Sơn Trúc - Thiếu n- Sơn mài (70cm x 110cm) 1984 - 1989


Sơn Trúc - Đêm Trà Bồng - Sơn mài (100cm x 80cm) 1980 - 1986


Sơn Trúc - Thăng Long - Hà Nội - Sơn mài (120cm x 90cm) -1994


 Sơn Trúc - Cô gái và hoa sen - Sơn mài (120cm x 60cm) - 1984


 Sơn Trúc - Hồ gươm - Sơn mài (120cm x 90cm) 1980 - 1985


Sơn Trúc - Hai thiếu nữ trong vườn - Sơn mài (110cm x 70cm) - 1981
Sơn Trúc - Sắc màu  đêm trung thu - Sơn mài - 1989


Sơn Trúc - Cánh diều - Sơn mài - 1989


Sơn Trúc - Cây tre - Sơn mài - 1989


  Sơn Trúc - Chân dung cụ Nguyễn Sơn Hà - Sơn dầu (30cm x 42cm) - 1972


Sơn Trúc - Bé Mai Thu - Sơn dầu - 1981


Sơn Trúc - Vân - Sơn dầu - 2007 


  Sơn Trúc - Chùa Thầy - Sơn dầu (120cm x 90cm) - 1994
Sơn Trúc - Đèo Pha-Đin - Sơn dầu
  Sơn Trúc - Tết trung thu - Sơn dầu (120cm x 90cm) - 1976
Sơn Trúc - Đến với Tây Nguyên - Sơn dầu (100cm x 80cm) - 1986


Sơn Trúc - Bên bờ ao - Sơn dầu - 1972


Sơn Trúc - Sông Cấm - Màu nước - 30cm x 40cm - 1976


Sơn Trúc - Phong cảnh - Màu nước


Sơn Trúc - Núi Xi-tơ, quê hương anh hùng Núp - Màu nước - 1976


Sơn Trúc - Phong cảnh Tây Nguyên - Màu nước
Sơn Trúc - Chân dung  - Sáp màu


Sơn Trúc - Em bé Tây Nguyên - Màu nước


Sơn Trúc - Phong cảnh - Màu bột


Sơn Trúc - Hoa - Acrylic - 1998


Sơn Trúc - Sen - Acrylic - 1998


Sơn Trúc - Tranh mừng năm Giáp Tuất 1994 - Màu bột


Sơn Trúc - Tranh mừng năm Mậu Dần 1997 - Acrylic

--------------------
Xem thêm: