Trịnh Lâm

 Họa sĩ Trịnh Lâm 
Sinh năm 1926 tại Hà Nội
Tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam
Chuyên vẽ tranh sơn dầu về đề tài nông thôn

Phong cảnh - Sơn dầu