Phạm Trung Thái

Phạm Trung Thái - Vũ điệu của nước (100cm x 80cm) - 2014
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng Sông Hồng - Nam Định 2014)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!