Tiến Nhấn

Họa sĩ Nguyễn Tiến Nhấn
  • Sinh ngày 19/6/1983 tại Hải Phòng
  • Tốt nghiệp khoa Mỹ thuật, trường Văn hóa Nghệ thuật Hải Phòng năm 2008
  • Tốt nghiệp khoa SPMT trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW
Nguyễn Tiến Nhấn - Chốn cũ - Sơn dầu

Nguyễn Tiến Nhấn - Ngóng - Sơn dầu (115cm x 105cm) 2017

Nguyễn Tiến Nhấn - Tĩnh vật màu cam - Sơn dầu (60cm x 80cm) 2016

Nguyễn Tiến Nhấn - Heo may - Sơn dầu (120cm x 100cm)
(Giải Khuyến khích cuộc thi Nhiếp ảnh, Mỹ thuật về đề tài Hoa phượng và thành phố Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2013)

Nguyễn Tiến Nhấn - Chợ Ga - Sơn dầu (120cm x 100cm)

Nguyễn Tiến Nhấn - Bãi bồi - Sơn dầu (100cm x 120cm) 2012

Nguyễn Tiến Nhấn - Vắng - Sơn dầu


Nguyễn Tiến Nhấn - Chiều - Sơn dầu