Ký họa chân dung của họa sĩ Quốc Thái

Họa sĩ Quốc Thái ký họa chân dung họa sĩ Võ Long


Họa sĩ Quốc Thái ký họa chân dung vợ


Họa sĩ Quốc Thái ký họa chân dung nhà thơ Nguyễn Cường


Họa sĩ Quốc Thái ký họa chân dung họa sĩ Lê Thanh Minh


Họa sĩ Quốc Thái ký họa chân dung nghệ sĩ Viết Liên


Họa sĩ Quốc Thái ký họa chân dung một số nghệ sĩ


Họa sĩ Quốc Thái ký họa chân dung họa sĩ Lê Huy Văn


Họa sĩ Quốc Thái ký họa chân dung nhà  giáo Nguyễn Nguyên Hải

Xem thêm:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!