Phạm Đức Phong

Họa sĩ Phạm Đức Phong
  • Sinh năm 1956
  • Hội viên Hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Công tác tại Trung tâm văn hóa thành phố Hải Phòng
  • Địa chỉ: 18 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng 
  • Điện thoại: 0982 035 065
Phạm Đức Phong - Mùa xuân Mai Châu - Sơn dầu (81x116cm) 2018

Phạm Đức Phong - Xuân Mai Hịch - Sơn dầu (55x75cm) 2018

Phạm Đức Phong - Nắng sớm ở bản - Sơn dầu (55x75cm) 2018

Phạm Đức Phong - Cửa sông Bạch Đằng - Sơn dầu (70cm x 100cm) 2017
(Triển lãm mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng (Mở rộng) - Hải Dương 2017)

Phạm Đức Phong - Lạch Quần Mục - Sơn dầu (145cm x 178cm) 2016
(Triển lãm mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2016)

Phạm Đức Phong - Bến Quần Mục - Sơn dầu (70cm x 85cm) 2016

Phạm Đức Phong - Bến Quần Mục - Sơn dầu (70cm x 85cm) 2016

Phạm Đức Phong - Vịnh Lan Hạ - Sơn dầu (70cm x 85cm) 2015
(Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2015)

Phạm Đức Phong - Bình yên - Sơn dầu (70cm x 74cm) 2015
(Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2015)

Phạm Đức Phong - Trẩy hội tháng ba – Sơn dầu (115cm x 115cm) 2015
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng - Hà Nam 2015)
(Tác phẩm được giới thiệu tham dự giải thưởng của ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam)

Phạm Đức Phong - Trẩy hội Chùa Hương - Sơn dầu (100cm x 80cm) 2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!