Linh Long

Họa sĩ Linh Long
(Nguyễn Thế Long)
  • Sinh ngày 17/4/1952 tại Hải phòng.
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng.
  • Đại học Mỹ thuật công nghiệp khóa 10 (1976-1981).
  • Đã tham gia các Triển lãm Mỹ thuật Hải phòng thường niên, Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng, Triển lãm Mỹ thuật Quân đội, Triển lãm Toàn quốc.
  • Tham gia thi công mô hình tàu biển cho các đơn vị đóng tàu.
  • Tham gia thi công tượng đài cho các trường học, cơ quan.
  • Sáng tác mẫu biểu tượng, logo, tranh cổ động.
Email: nguyenthelonghp1952@gmail.com
Điện thoại: 0985 255 537

Linh Long - Đợi chờ - Sơn dầu (60x80cm) 2018

Linh Long - Bến Mục Cồn - Sơn dầu 2016


Linh Long - Chợ cá Tam Bạc - Sơn dầu (80cm x 90cm) 2005


Linh Long - Trên sông - Sơn dầu (80cm x 90cm) 2005


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!