Ký họa chân dung của họa sĩ Sơn Trúc


Họa sĩ Sơn Trúc
Sinh năm 1944 tại Hải Phòng
Tốt nghiệp khoa hội họa hệ chính quy khóa 13 (1969 - 1974) trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam
Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam
Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
1987 - 1988: Nghiên cứu mỹ thuật tại Paris (Pháp)
6/1988: Triển lãm cá nhân tại Chatelet, Paris I (Pháp)
8/1988: Triển lãm cá nhân tại Paris V (Pháp)
11/1991: Triển lãm cá nhân tại Hà Nội
9/1993: Triển lãm cá nhân tại Paris V (Pháp)

2000: Triển lãm tranh sơn mài "Một thời kỳ mới" tại Hoa Kỳ
Có tranh được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
  Địa chỉ: 49 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Email: sontrucst@gmail.com
  Tel: 0169 4106 426
  Facebook: Sơn Trúc ST
  Website: SonTruc Painter

  Patric - Ký họa của Sơn Trúc (2014)

  Philip - Ký họa của Sơn Trúc (2014)

  Cháu Vân - Ký họa của Sơn Trúc (2011)

  Cháu Quyền - Ký họa của Sơn Trúc (2007)

  Cháu Hạnh - Ký họa của Sơn Trúc (2001)

  Phùng Kim Ngân - Ký họa của Sơn Trúc (2001)

  Phùng Kim Ngân - Ký họa của Sơn Trúc (2001)

  Ký họa của Sơn Trúc (2000)

  Nguyễn Quang Thiều - Ký họa của Sơn Trúc (2000)

  Họa sĩ Đặng Ngọc Bách - Ký họa của Sơn Trúc

  Nhà văn Nguyễn Đình Thi - Ký họa của Sơn Trúc (2001)

  Đạo diễn Trần Vũ - Ký họa của Sơn Trúc (2001)


  Họa sĩ Quang Phòng - Ký họa của Sơn Trúc (2000)


  Họa sĩ Phạm Tăng - Ký họa của Sơn Trúc (2000)


  Họa sĩ Phạm Tăng - Ký họa của Sơn Trúc (2000)


  Nguyễn Quang Thiều - Ký họa của Sơn Trúc (1999)


  Nguyễn Quang Thiều - Ký họa của Sơn Trúc (1999)


  Họa sĩ Vi Kiến Thành - Ký họa của Sơn Trúc (1999)


  Nhà phê bình Thái Bá Vân - Ký họa của Sơn Trúc (1998)


  Nhà thơ Nguyễn Duy - Ký họa của Sơn Trúc (1998)

  Ký họa của Sơn Trúc (1994)

  Họa sĩ Trần Khánh Chương - Ký họa của Sơn Trúc (1999)

  Bác Hồng Quang - Ký họa của Sơn Trúc (1996)

  Ký họa của Sơn Trúc (1996)

  Ký họa của Sơn Trúc (1994)

  Ký họa của Sơn Trúc (1994)

  Nhạc sĩ Văn Cao - Ký họa của Sơn Trúc (1993)

  Họa sĩ Lê Bá Đảng - Ký họa của Sơn Trúc (1993)

  Họa sĩ Hoàng Công Luận - Ký họa của Sơn Trúc (1993)


  Họa sĩ Đào Anh Khánh - Ký họa của Sơn Trúc (1993)


  Bác sỹ Nguyễn Khắc Viện - Ký họa của Sơn Trúc (1991)


  Giáo sư Trần Quốc Vượng - Ký họa của Sơn Trúc (1990)


  Họa sĩ Trần Lưu Hậu - Ký họa của Sơn Trúc


  Họa sĩ Trọng Kiệm - Ký họa của Sơn Trúc (1991)


  Họa sĩ Trương Bé - Ký họa của Sơn Trúc (1990)


  Ký họa của Sơn Trúc (1990)


  Họa sĩ Phạm Ngọc Lâm - Ký họa của Sơn Trúc (1989)


  Ký họa của Sơn Trúc


  Ký họa của Sơn Trúc


  Ký họa của Sơn Trúc


  Ký họa của Sơn Trúc


  Ký họa của Sơn Trúc (1990)


  Vân - Ký họa của Sơn Trúc (1989)

  Ký họa của Sơn Trúc (1988)

  Ký họa của Sơn Trúc (Paris 1988)

  Cháu Hoàng Long - Ký họa của Sơn Trúc (1985)

  Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ký họa của Sơn Trúc (1985)

  Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Ký họa của Sơn Trúc (1985)

  Cháu Hoàng Yến - Ký họa của Sơn Trúc (1980)

  Ký họa của Sơn Trúc


  Ký họa của Sơn Trúc

  Ký họa của Sơn Trúc
  --------------------
  Xem thêm:

  Không có nhận xét nào:

  Đăng nhận xét

  Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!