Ký họa chân dung của họa sĩ Đặng Tiến

Họa sĩ Đặng Tiến (Tự họa)
  • Sinh ngày 25/4/1963 tại Hải Phòng
  • Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam
  • Hội viên hội Nhà báo Việt Nam
  • Hội viên hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng
Email: dangtienbhp@gmail.com
Tel: 0913 538 996
Website: Họa sĩ Đặng Tiến

Đặng Tiến - Chân dung Họa sĩ Trần Vinh - Ký họa bút sắt (2017)

Đặng Tiến - Chân dung NĐK Nguyễn Khắc Nghi - Ký họa chì (2017)

Đặng Tiến - Chân dung KTS Nguyễn Tuấn - Ký họa chì (2017)

Đặng Tiến - Chân dung nhà thơ Nguyễn Cường - Ký họa chì (2017)

Đặng Tiến - Chân dung nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh - Ký họa chì (2017)

Đặng Tiến - Chân dung họa sĩ Hồ Minh Quân - Ký họa chì (2017)

Đặng Tiến - Chân dung nghệ sĩ Quang Long - Ký họa chì (2017)

Đặng Tiến - Chân dung nghệ sĩ Việt Cường - Ký họa chì (2017)

Đặng Tiến - Chân dung họa sĩ Cao Nam Tiến - Ký họa chì (2017) 

Đặng Tiến - Chân dung cháu Linh Chi - Ký họa chì (2017) 

Đặng Tiến - Chân dung Phạm Hiếu - Ký họa mực nho giấy Dó (2017)

Đặng Tiến - Chân dung họa sĩ Lê Đức Tùng - Ký họa mực nho giấy Dó (2017)

Đặng Tiến - Chân dung họa sĩ Trần Bảo Châu - Ký họa chì (2017)

Đặng Tiến - Chân dung họa sĩ Phương Bình - Ký họa chì (2016) 

Đặng Tiến - Chân dung họa sĩ Phạm Quang Huynh - Ký họa chì (2016)

Đặng Tiến - Chân dung họa sĩ Đoàn Đức Hùng - Ký họa chì (2016)


Đặng Tiến - Chân dung họa sĩ Thế Đính - Ký họa chì (2016)


Đặng Tiến - Chân dung họa sĩ Lê Bá Hạnh - Ký họa chì (2016)


Đặng Tiến - Chân dung họa sĩ Trần Thanh Toàn - Ký họa chì (2016)

Đặng Tiến - Chân dung nghệ sĩ Bùi Xuân Thảo - Ký họa chì (2016)

Đặng Tiến - Chân dung họa sĩ Lê Khuy - Ký họa chì (2016)

Đặng Tiến - Chân dung họa sĩ Đào Song Thắng - Ký họa chì (2016)

Đặng Tiến - Chân dung Mẹ Bi Te - Ký họa chì (2016) 

Đặng Tiến - Chân dung họa sĩ Đoàn Văn Đức - Ký họa chì (2016)

Đặng Tiến - Chân dung nhà thơ Thi Hoàng - Ký họa chì (2016)

Đặng Tiến - Chân dung họa sĩ Phạm Kiên - Ký họa chì (2016)

Đặng Tiến - Chân dung họa sĩ Phạm An Hải - Ký họa chì (2016)

Đặng Tiến - Chân dung họa sĩ Nguyễn Trung Dũng - Ký họa chì (2016) 

Đặng Tiến - Chân dung Thục Anh - Ký họa chì (2016)

Đặng Tiến - Chân dung nhà thơ Thy Nguyên - Ký họa chì (2016)

Đặng Tiến - Chân dung anh Ngọc - Ký họa chì (2016)

Đặng Tiến - Chân dung họa sĩ Nguyễn Viết Thắng - Ký họa chì (2016) 

Đặng Tiến - Chân dung họa sĩ Đức Phạm - Ký họa chì (2016) 

Đặng Tiến - Chân dung ông Cao Văn Tuấn - Ký họa chì (2016)

Đặng Tiến - Chân dung họa sĩ Phạm Xuân Diệu - Ký họa chì (2016) 

Đặng Tiến - Chân dung họa sĩ Trần Vinh - Ký họa chì (2016) 

Đặng Tiến - Chân dung họa sĩ Nguyễn Ngọc Dân - Ký họa chì (2015)
-----------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!