Bùi Thị Hường

Họa sĩ Bùi Thị Hường
  • Sinh năm 1971 tại Hải Phòng
  • Cử nhân Mỹ thuật, trường Đại học sư phạm nghệ thuật Trung ương
  • Hội viên Hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Họa sĩ báo Hải Phòng
  • Thành viên CLB nữ họa sĩ Hải Phòng
Bùi Thị Hường - Hoa sa-lem - Acrylic (80cm x 70cm) 2018

Bùi Thị Hường - Bèo tây - Sơn dầu (61x60cm) 2018

Bùi Thị Hường - Bến, Tháng ba - Sơn dầu (70x81cm) 2018

Bùi Thị Hường - Lục bình - Sơn dầu (67x81cm) 2018

Bùi Thị Hường - Tĩnh vật hoa sao - Sơn dầu (60x61cm) 2018

Bùi Thị Hường - Hoa giềng ấm - Acrylic (87cm x 67cm) 2017

Tranh của họa sĩ Bùi Thị Hường

Tranh của họa sĩ Bùi Thị Hường

Tranh của họa sĩ Bùi Thị Hường

Tranh của họa sĩ Bùi Thị Hường

Tranh của họa sĩ Bùi Thị Hường

Tranh của họa sĩ Bùi Thị Hường

Bùi Thị Hường - Ngóng - Sơn dầu (67x81cm) 2017

Bùi Thị Hường - Hoa năm mới - Acrylic (2017)

Bùi Thị Hường - - Acrylic (2017)

Bùi Thị Hường - Hoa dong giềng - Acrylic (61cm x 61cm) 2016
(Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2016)

Bùi Thị Hường - Hoa trúc đào - Acrylic (70cm x 81cm) 2016
(Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2016)

Bùi Thị Hường - Hoa - Acrylic (70cm x 80cm) 2016
(Triển lãm Mỹ thuật CLB nữ họa sĩ Hải Phòng 2016)

Bùi Thị Hường - Hoa xuyến chỉ - Acrylic (50cm x 70cm) 2016
(Triển lãm Mỹ thuật CLB nữ họa sĩ Hải Phòng 2016)

Bùi Thị Hường - Tĩnh vật - Acrylic (70cm x 80cm) 2016
(Triển lãm Mỹ thuật CLB nữ họa sĩ Hải Phòng 2016)

Tranh của họa sĩ Bùi Thị Hường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!