Triển lãm tranh của các nữ họa sỹ

Triển lãm tranh của các nữ họa sĩ tại Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng. Triển lãm mở cửa từ ngày 25/10/2017, trưng bày 33 bức tranh của 7 họa sỹ: Bùi Thị Thanh, Thu Hường, Phương Bình, Bảo Châu, Nguyễn Thu Thúy, Hồng Liên, Dương Thương.Tranh của họa sỹ Bùi Thị Thanh

Tranh của họa sỹ Bùi Thị Thanh

Tranh của họa sỹ Bùi Thị Thanh

Tranh của họa sỹ Bùi Thị Thanh

Tranh của họa sỹ Bùi Hường

Tranh của họa sỹ Bùi Hường

Tranh của họa sỹ Bùi Hường

Tranh của họa sỹ Bùi Hường

Tranh của họa sỹ Bùi Hường

Tranh của họa sỹ Bùi Hường

Tranh của họa sỹ Bùi Hường

Tranh của họa sỹ Bùi Hường

Tranh của họa sỹ Phương Bình

Tranh của họa sỹ Phương Bình

Tranh của họa sỹ Phương Bình
  
Tranh của họa sỹ Bảo Châu

Tranh của họa sỹ Bảo Châu

Tranh của họa sỹ Bảo Châu

Tranh của họa sỹ Hồng Liên

Tranh của họa sỹ Hồng Liên

Tranh của họa sỹ Nguyễn Thu Thúy

Tranh của họa sỹ Nguyễn Thu Thúy

Tranh của họa sỹ Dương Thương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!