Triển lãm tranh của các nữ họa sĩ

Triển lãm tranh của các nữ họa sĩ tại Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng. Triển lãm mở cửa từ ngày 25/10/2017, trưng bày 33 bức tranh của 7 họa sĩ: Bùi Thị Thanh, Thu Hường, Phương Bình, Bảo Châu, Nguyễn Thu Thúy, Hồng Liên, Dương Thương.Tranh của họa sĩ Bùi Thị Thanh

Tranh của họa sĩ Bùi Thị Thanh

Tranh của họa sĩ Bùi Thị Thanh

Tranh của họa sĩ Bùi Thị Thanh

Tranh của họa sĩ Bùi Hường

Tranh của họa sĩ Bùi Hường

Tranh của họa sĩ Bùi Hường

Tranh của họa sĩ Bùi Hường

Tranh của họa sĩ Bùi Hường

Tranh của họa sĩ Bùi Hường

Tranh của họa sĩ Bùi Hường

Tranh của họa sĩ Bùi Hường

Tranh của họa sĩ Phương Bình

Tranh của họa sĩ Phương Bình

Tranh của họa sĩ Phương Bình
  
Tranh của họa sĩ Bảo Châu

Tranh của họa sĩ Bảo Châu

Tranh của họa sĩ Bảo Châu

Tranh của họa sĩ Hồng Liên

Tranh của họa sĩ Hồng Liên

Tranh của họa sĩ Nguyễn Thu Thúy

Tranh của họa sĩ Nguyễn Thu Thúy

Tranh của họa sĩ Dương Thương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!