Thế Đính

Họa sĩ Thế Đính
  • Sinh năm 1941 tại Hải Phòng
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Hội viên hội Nhiếp ảnh Hải Phòng
  • Học Mỹ thuật và kỹ xảo điện ảnh tại xưởng phim truyện Việt Nam
  • Có tranh được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Hải Phòng
  • Địa chỉ : 147 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng
  • ĐT: 059 395 1013
Thế Đính - Truy kích - Sơn dầu (130x80cm) 2018

Thế Đính - Rừng chiều - Sơn dầu (83x108cm) 2018

Thế Đính - Nắng xuân - Sơn dầu (80x100cm) 2018

Thế Đính - Người trồng cây - Sơn dầu (85cm x 110cm) 2016
(Triển lãm mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2016)


Thế Đính -  Du lịch Cát Bà - Sơn dầu (90cm x 70cm) 2014


Thế Đính -  Đảo khỉ - Sơn dầu (90cm x 70cm)


Thế Đính -  Nghề gốm - Sơn dầu (90cm x 70cm) 2013
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2013)


Thế Đính -  Đền thờ Ngô Quyền - Sơn dầu (120cm x 80cm)


Thế Đính -  Làm móng cầu - Sơn dầu


Thế Đính -  Tiếng gọi từ bi - Sơn dầu - 90cm x 120cm
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng - Thái Bình 2012)


Thế Đính - Chăm sóc thương binh - Màu bột


Thế Đính - Vạn Hoa, Đồ Sơn - Than chì