Lê Bá Hạnh

Họa sĩ Lê Bá Hạnh
  • Sinh năm 1941 tại Đồ Sơn, Hải Phòng
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Email: leha.ds@gmail.com 
  • Tel: 01 666 098 354
  • Website: lebahanh.blogspot.com

Lê Bá Hạnh - Bãi đá - Sơn dầu (95cm x 145cm) 2016
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2016)


Lê Bá Hạnh - Bến tàu không số - Sơn dầu (180cm x 130cm) 2011


Lê Bá Hạnh - Phong cảnh bến Thốc - Lụa (115cm x 78cm) 2000


Lê Bá Hạnh - Xóm Vụng Hương - Lụa (60cm x 40cm)


Lê Bá Hạnh - Bãi bồi - Sơn dầu (60cm x 80cm)


Lê Bá Hạnh - Bãi bồi - Sơn dầu (65cm x 90cm)


Lê Bá Hạnh - Rừng thông - Lụa (62cm x 80cm)Lê Bá Hạnh - Phong cảnh - Sơn dầu


Lê Bá Hạnh - Làng hoa - Sơn dầu - 80cm x 100cm


Lê Bá Hạnh - Vườn Cát Bà - Sơn dầu 60cm x 80cm
Lê Bá Hạnh - Chân dung mợ Hiền - Sơn dầu


 Lê Bá Hạnh - Cháu Hoài - Sơn dầu


 Lê Bá Hạnh - Chân dungSơn dầu


 Lê Bá Hạnh - Khỏa thânSơn dầu


Lê Bá Hạnh - Sen già Sơn dầu


Lê Bá Hạnh - Xóm núi


 Lê Bá Hạnh - Chân dungSơn dầu


 Lê Bá Hạnh - HoaSơn dầu


 Lê Bá Hạnh - Tự họaPhấn màu


 Lê Bá Hạnh - Thời chống MỹKhắc gỗ