Nguyễn Trọng Khải

Họa sĩ Nguyễn Trọng Khải
  • Sinh ngày 28/12/1951
  • Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • 2004: Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc về đề tài chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang nhân dân
  • 2010: Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc
Địa chỉ: Quán Trang, Bát Trang, An Lão, Hải Phòng
Tel: 0914 616 750

Nguyễn Trọng Khải - Vào hạ - Sơn dầu (80cm x 100cm) 2017

Nguyễn Trọng Khải - Hoa chuối rừng - Sơn dầu (60cm x 75cm) 2016

Nguyễn Trọng Khải - Quê 1 - Sơn dầu (100cm x 80cm) 2015
(Triển lãm mỹ thuật Hải Phòng 2015)

Nguyễn Trọng Khải - Quê 2 - Sơn dầu (100cm x 80cm) 2015
(Triển lãm mỹ thuật Hải Phòng 2015)

Nguyễn Trọng Khải - Phong cảnh - Sơn dầu (110cm x 100cm) 2015
(Triển lãm mỹ thuật Hải Phòng 2015)

Nguyễn Trọng Khải - Tam Bạc - Sơn dầu (100cm x 80cm) 2015
(Triển lãm mỹ thuật "Tam Bạc -phố và sông" - Hải Phòng 2015)

Nguyễn Trọng Khải - Tam Bạc - Sơn dầu (100cm x 80cm) 2015


Nguyễn Trọng Khải - Tam Bạc - Sơn dầu (100cm x 80cm) 2015
Nguyễn Trọng Khải - Tam Bạc - Sơn dầu (95cm x 75cm) 2013
(Triển lãm Mỹ thuật Hồng Bàng - Hải Phòng 2013)


 Nguyễn Trọng Khải - Nhà trong xóm - Màu bột (100cm x 90cm)


Nguyễn Trọng Khải - Chiều về - Sơn dầu - 150cm x 130cm


Nguyễn Trọng Khải - Chợ hoa - Sơn dầu - 150cm x 130cm


Nguyễn Trọng Khải - Tam Bạc- Sơn dầu - 150cm x 130cm